Coming Up Mon 10:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Thai radio

ผลสำรวจพบอคติต่อชาวเอเชียยังสูงในออสเตรเลีย

Neeg Australians yog tej neeg tuaj ntawm ntau teb chaws tuaj thiab yog ntau hom neeg sib txawv Source: Getty

ผลการสำรวจล่าสุดพบอคติต่อชาวเอเชียยังคงมีสูงต่อเนื่องในออสเตรเลีย แม้คนส่วนใหญ่จะสนับสนุนสังคมหลากวัฒนธรรมในออสเตรเลีย

แม้จะมีการเกรงกันว่าความสมานฉันท์ทางสังคมอาจถูกสั่นคลอน ท่ามกลางการระบาดใหญ่ของเชื้อโควิด-19 แต่ชาวออสเตรเลียจำนวนมากเป็นส่วนใหญ่ ยังคงสนับสนุนนโยบายการย้ายถิ่นฐานจากต่างประเทศและพหุวัฒนธรรม

แต่ในการสำรวจด้านความสามัคคีในชุมชนประจำปียังพบว่า อคติแง่ลบในระดับสูงต่อประชาชนในออสเตรเลียที่มีภูมิหลังเป็นชาวเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง ยังคงมีอยู่

ฟังรายงาน

ผลสำรวจพบอคติต่อชาวเอเชียยังสูงในออสเตรเลีย
00:00 00:00

จากรายงานด้านความสมานฉันท์ประจำปี 2020 (2020 Social Cohesion Report) ของสถาบันวิจัยแห่งมูลนิธิสแกนลอน (Scanlon Foundation Research Institute) ชี้ให้เห็นข้อมูลเชิงลึกในด้านความสามารถในการฟื้นตัวจากภาวะวิกฤตของชาวออสเตรเลีย เมื่อเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่

การสำรวจสองครั้ง ซึ่งจัดทำขึ้นในเดือนกรกฎาคมและพฤศจิกายน 2020 มีคำถามกว่า 140 คำถาม เพื่อประเมินความคิดเห็นของสาธารณะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องประชากรและความปรองดองกันในชุมชน

ศาสตราจารย์กิตติคุณ แอนดรูว์ มาร์คัส ผู้เขียนรายงานดังกล่าว เผยว่า โดยรวมแล้ว ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่า ออสเตรเลียยังคงมีความแข็งแกร่งภายใต้ความกดดัน

“การสำรวจชี้ให้เห็นถึงสังคมที่ฟื้นตัวจากวิกฤตได้ดี เต็มไปด้วยความคิดริเริ่มและแก้ปัญหาได้ดี และรู้จักปรับตัว ซึ่งนี่อาจเป็นผลสำรวจที่ทำให้หลายคนแปลกใจ” ศ.มาร์คัส กล่าว

การสำรวจทั้งสองครั้งไม่พบว่า มีการสนับสนุนเพิ่มขึ้นที่จะให้ออสเตรเลียเพิ่มการกีดกันและปิดประเทศออสเตรเลียจากโลกภายนอก

ผู้ตอบแบบสำรวจจำนวนมากเป็นส่วนใหญ่ของผู้แสดงความเห็นกว่า 5,000 คน ยังคงสนับสนุนการเปิดประตูด้านการค้าและการรับผู้อพยพย้ายถิ่นที่หลากหลาย

อย่างไรก็ตาม ชาวออสเตรเลียยังคงหวังอย่างคงเส้นคงวาที่จะให้ผู้ย้ายถิ่นฐานปรับตัวให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม

“เราได้ถามว่า คุณคิดว่าออสเตรเลียควรให้งบประมาณสำหรับการดำรงซึ่งวัฒนธรรมเดิมของชนกลุ่มน้อยต่างๆ หรือไม่ คำตอบที่คงเส้นคงวาคือมีเพียง 1 ใน 3 ที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ และ 2 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่า รัฐบาลไม่ควรให้งบประมาณด้านนี้เลย” ศ.มาร์คัส เผย

Group of people waving Australian flags
ชาวออสเตรเลียจำนวนมากเป็นส่วนใหญ่ ยังคงสนับสนุนนโยบายการย้ายถิ่นฐานจากต่างประเทศและพหุวัฒนธรรม
Getty Images

แม้จะมีการล็อกดาวน์ มีการปิดพรมแดนระหว่างประเทศ และมีการปลดลูกจ้าง ซึ่งอาจทำให้ความสามัคคีในชุมชนอ่อนแอลง แต่ผลการสำรวจไม่พบหลักฐานความเกลียดกลัวคนต่างชาติที่สูงขึ้นในออสเตรเลีย

แต่ระดับความคิดแง่ลบที่อยู่ในระดับสูงต่อผู้คนในออสเตรเลียที่มีเชื้อสายเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลางยังคงมีอยู่

ร้อยละ 49 ของผู้ตอบแบบสำรวจกล่าวว่า พวกเขามีความคิดใน “แง่ลบอย่างมาก” หรือ “ค่อนข้างลบ” ต่อชาวอิรัก และชาวซูดาน

อีกร้อยละ 47 มีความคิดแง่ลบต่อชาวจีน

ในคำแถลงของ นายชิน แทน กรรมาธิการด้านการต่อต้านการเลือกปฏิบัติเพราะเชื้อชาติ กล่าวว่า ขณะที่ หลายสิ่งกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง แต่ยังคงมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากในเรื่องนี้

สำคัญมากที่เราจะต้องเน้นย้ำอยู่เสมอว่า การเหยียดเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติเพราะเชื้อชาติไม่สามารถปล่อยให้เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในรูปแบบใด เรายังจำเป็นต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนหลากวัฒนธรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมออสเตรเลียในทุกๆ ด้านด้วย และผู้นำของเราจำเป็นต้องย้ำเตือนอยู่เสมอถึงค่านิยมของออสเตรเลียในด้านความหลากหลายและความเท่าเทียมกัน” นายแทน กรรมาธิการด้านการต่อต้านการเลือกปฏิบัติเพราะเชื้อชาติ กล่าว

ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ตอบแบบสำรวจจำนวนมากบ่งชี้ถึงทัศนคติแง่ลบต่อชาวมุสลิมในออสเตรเลีย

ในปี 2020 ผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 37 มีความคิดแง่ลบต่อชาวมุสลิม โดยลดลงจากเดิมร้อยละ 41 ในปีที่ผ่านมา

ชาวออสเตรเลียเชื้อสายเอเชียที่ตอบแบบสำรวจแสดงความวิตกในระดับสูงเกี่ยวกับการถูกเลือกปฏิบัติ

ร้อยละ 59 ของผู้ตอบแบบสำรวจที่เกิดในประเทศเอเชียคิดว่า การเหยียดเชื้อชาติ “เป็นปัญหาใหญ่มาก” หรือ “เป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่”

และร้อยละ 39 กล่าวว่า พวกเขาเคยประสบการถูกเลือกปฏิบัติ โดยลดลงเล็กน้อยจากโดยเฉลี่ยร้อยละ 41 ในช่วงปี 2018-2019

Pedestrians
อคติแง่ลบในระดับสูงต่อประชาชนในออสเตรเลียที่มีภูมิหลังเป็นชาวเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง ยังคงมีอยู่
Free-Photos from Pixabay

การสำรวจพิเศษสำหรับชาวออสเตรเลียเชื้อสายจีนเป็นภาษาจีนพบว่า คนจำนวนมากปฏิเสธที่จะตอบแบบสำรวจ หากพวกเขาเคยมีประสบการณ์แง่ลบ

“นี่อาจเป็นผลที่ออกมาซึ่งสามารถอธิบายได้จากวัฒนธรรมคือ ชาวออสเตรเลียเชื้อสายจีนไม่ต้องการก่อให้เกิดความอื้อฉาว พวกเขาไม่ต้องการเรียกร้องความสนใจมาสู่ตนเอง” ศ. มาร์คัส อธิบาย

ชาวออสเตรเลียเชื้อสายจีนผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 22 รายงานว่า พวกเขามีประสบการณ์ถูกเลือกปฏิบัติมากขึ้น นับตั้งแต่การระบาดใหญ่ของเชื้อโควิด-19 เริ่มขึ้น

คุณโมลินา แอสทานา ผู้ประสานงานของสมาคมเอเชียนออสเตรเลียน ในรัฐวิกตอเรีย กล่าวว่า ผลที่พบนั้นน่าตกใจ แต่ไม่น่าประหลาดใจ

เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว สมาคมเอเชียนออสเตรเลียน ได้เปิดตัวเว็บไซต์ ซึ่งประชาชนในออสเตรเลีย ที่มีเชื้อสายเอเชียสามารถรายงานเหตุการณ์การเหยียดเชื้อชาติที่เกี่ยวเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้

จนถึงขณะนี้ เราได้รับรายงานเรื่องการเหยียดเชื้อชาติชาวเอเชียในออสเตรเลีย 500 รายงาน กว่าร้อยละ 60 ของเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นการใช้คำพูดที่เหยียดเชื้อชาติ หรือการด่าทอ หรือการถ่มน้ำลายใส่” คุณแอสทานา กล่าว

เหตุการณ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นตามท้องถนน และบางครั้งเกิดขึ้นในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ

ร้อยละ 90 ของคนเหล่านี้ไม่ได้แจ้งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจดูแลทราบ

“เรากำลังตั้งคำถามว่า พวกเรากำลังทำอะไรเกี่ยวกับปัญหานี้หรือไม่ เราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้อย่างไร สิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มันถูกนำเสนอในสื่อต่างๆ หรือไม่ และจะมีแผนระดับชาติที่จะทำได้เพื่อแก้ปัญหานี้หรือไม่ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่เราต้องการเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลง และเราหวังว่ามีการทำอะไรเพื่อแก้ไขปัญหา” คุณ แอสทานา ผู้ประสานงานของสมาคมเอเชียนออสเตรเลียน ในรัฐวิกตอเรีย กล่าว


รายการ เอสบีเอส ไทย ออนไลน์ ออกอากาศสดหนึ่งชั่วโมงเต็ม กดฟังได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai ทุกจันทร์และพฤหัสบดี 22.00 น. (เวลาซิดนีย์/เมลเบิร์น) หลังจากนั้นฟังซ้ำได้ทุกเมื่อ

ติดตาม เอสบีเอส ไทย ทางเฟซบุ๊กได้ที่ facebook.com/sbsthai

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ผลสำรวจพบอคติต่อชาวเอเชียยังสูงในออสเตรเลีย 05/02/2021 08:18 ...
โค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่า กทม. 19/05/2022 08:31 ...
พรรคการเมืองเล็กๆ มีจุดยืนด้านนโยบายอย่างไร 19/05/2022 05:02 ...
SBS Thai: รายการสด 16 พฤษภาคม 2022 16/05/2022 48:19 ...
นักสังคมสงเคราะห์เด็กคนไทยกับการทำงานช่วยเด็กในออสเตรเลีย 16/05/2022 14:56 ...
สิทธิ์ของเด็กในออสเตรเลีย 16/05/2022 11:27 ...
ธุรกิจขนาดเล็กวอนรัฐบาลใหม่ให้ความช่วยเหลือ 16/05/2022 07:59 ...
นโยบายด้านไหนจะชนะใจคนไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในออสเตรเลีย 16/05/2022 18:58 ...
เรื่องที่อยู่อาศัยจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อผลการเลือกตั้ง 13/05/2022 08:18 ...
SBS Thai: รายการสด 12 พฤษภาคม 2022 13/05/2022 48:14 ...
View More