ระบบรัฐบาลทำงานอย่างไรในออสเตรเลีย

ภายใต้ระบบสหพันธรัฐของออสเตรเลีย อำนาจจะถูกแบ่งแยกระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลของแต่ละรัฐ รัฐสภาออสเตรเลียประกอบด้วยสมเด็จพระราชินีอังกฤษ ซึ่งมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (Governor-General) เป็นตัวแทน พร้อมด้วย วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร รัฐบาลกลางของออสเตรเลียแบ่งออกเป็นสามแขนหลัก ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ แล้วรัฐบาลทำงานอย่างไร?

Parliament House in Canberra

Source: Getty Images

ในออสเตรเลีย อำนาจถูกแบ่งแยกระหว่างรัฐบาลสหพันธรัฐและรัฐบาลของรัฐและมณฑลต่างๆ

กฎหมายสหพันธรัฐที่ออกโดยรัฐสภาจะต้องผ่านการอนุมัติจากทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และได้รับการลงนามรับรองจากผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (Governor-General)

Sir Peter Cosgrove
Queen Elizabeth speaks to the chairman of the Australian War Memorial council General Peter Cosgrove as she arrives at the War Memorial in Canberra, Tuesday, Oct. 25, 2011. Hundreds of people stood in the rain for their last glimpse of the Queen at her last Canberra engagement. (AAP Image/Alan Porritt) NO ARCHIVING Source: AAP


Advertisement
สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมักเรียกว่าสภาล่าง ประกอบด้วยสมาชิก 150 คนจากเขตเลือกตั้งต่างๆ ทั่วประเทศออสเตรเลีย

สภาผู้แทนราษฎรกำหนดว่าพรรคใดจะได้เป็นรัฐบาล พร้อมกับการทำหน้าที่อนุมัติกฎหมาย ติดตามการบริหารงานของรัฐบาล และอภิปรายประเด็นสำคัญระดับชาติ หลังการเลือกตั้ง รัฐบาลจะก่อตั้งขึ้นจากพรรคที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ สส. มากที่สุดในสภาล่าง

หัวหน้าพรรคที่มี สส. มากที่สุดในสภาล่างก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี

House of Representatives
Members of the House of Representatives are seen during Question Time at Parliament House in Canberra, Monday, Feb. 9, 2015. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING Source: AAP


วุฒิสภาซึ่งมักเรียกกันว่าสภาสูง ประกอบด้วยสมาชิก 76 คน โดยแบ่งเป็นตัวจากจากแต่ละรัฐทั้ง 6 รัฐ รัฐละ 12 คน และจากมณฑลอีก 2 แห่ง แห่งละ 2 คน

บทบาทหลักของวุฒิสภา คือพิจารณาตรวจสอบร่างกฎหมายที่ได้รับการอนุมัติจากสภาล่าง

วุฒิสมาชิกมีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี โดยวุฒิสมาชิกครึ่งหนึ่งของวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทุก ๆ สามปีระหว่างการเลือกตั้งระดับรัฐบาลกลาง

Senate
Source: Getty Images


รัฐบาลสหพันธรัฐ หรือรัฐบาลกลางของออสเตรเลีย แบ่งออกเป็นสามแขน ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ

สภานิติบัญญัติหรือที่รู้จักกันในนาม รัฐสภาออสเตรเลีย ประกอบด้วยผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยจากทั่วประเทศออสเตรเลีย รัฐสภาออสเตรเลียมีหน้าที่อภิปรายและลงคะแนนเสียงอนุมัติร่างกฎหมายใหม่ต่างๆ เพื่อให้นำไปบังคับใช้ตามอำนาจมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญ

Federal Parliament
Source: Getty Images


ฝ่ายบริหารคือแขนด้านการบริหารงานของรัฐบาล โดยมีหน้าที่ในการตรากฎหมายที่สภานิติบัญญัติกำหนดขึ้น และนำกฎหมายเหล่านั้นไปดำเนินการหรือปฏิบัติ

Front Bench Ministers
Source: AAP


ฝ่ายตุลาการเป็นแขนด้านกฎหมายของรัฐบาล โดยเป็นอิสระจากฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร บทบาทของฝ่ายตุลาการคือการบังคับใช้กฎหมายของออสเตรเลีย นอกจากนี้ ฝ่ายตุลาการพยายามทำให้แน่ใจได้ว่าหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลจะไม่กระทำการเกินอำนาจของตนตามรัฐธรรมนูญ

scales of justice
Source: Getty Images


ในออสเตรเลีย รัฐบาลสหพันธรัฐ หรือรัฐบาลกลางนั้น ได้รับการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนเสียงภาคบังคับ

การเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐจะมีขึ้นทุกๆ 3 ปีโดยประมาณ การเลือกตั้งครั้งต่อไป ซึ่งจัดขึ้นในหน่วยเลือกตั้งกว่า 8,000 แห่งทั่วประเทศออสเตรเลีย จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2022 เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. พลเมืองออสเตรเลียทุกคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจะต้องลงทะเบียนเลือกตั้งและต้องไปลงคะแนนเสียง

AAP
Ballot box with national flag on background - Australia Source: Getty


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบสหพันธรัฐของออสเตรเลีย โปรดไปที่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง โปรดไปที่


คุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดจากออสเตรเลียและทั่วโลกเป็นภาษาไทยจากเอสบีเอส ไทย ได้ที่เว็บไซต์  บันทึกเว็บไซต์ของเราเก็บไว้ในบุ๊กมาร์ก เพื่อไม่ให้คุณพลาดสถานการณ์ล่าสุด หรือติดตามเราทางเฟซบุ๊กที่  


Share
Published 8 April 2022 at 11:31am
By Ildiko Dauda
Presented by Parisuth Sodsai
Source: SBS Radio