ปรับตัวอย่างไรในการเลี้ยงดูบุตรกับคู่ครองต่างวัฒนธรรม

Mother sitting with daughter on sofa reading a book

Source: Moodboard


Published 8 May 2018 at 2:14pm
By Tanu Attajarusit
Presented by Tanu Attajarusit
Source: SBS

มาลิน วงศ์ทวีวัฒนา พยาบาลคนไทยที่มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับ Multicultural NSW เป็นเวลาหลายปี จะมาพูดคุยถึงการปรับตัวในการเลี้ยงดูบุตรของคุณพ่อหรือคุณแม่คนไทย ที่มีบุตรกับคู่ครองอีกวัฒนธรรม


Published 8 May 2018 at 2:14pm
By Tanu Attajarusit
Presented by Tanu Attajarusit
Source: SBS

Share