สุขใจในชนบทเมืองจิงโจ้

รัชนีวดี เซน สาวไทยจาก เนลลิเกน ในนิวเซาท์เวลส์ (Ratchaneevadee Thain)

รัชนีวดี เซน สาวไทยจาก เนลลิเกน ในนิวเซาท์เวลส์ Source: Ratchaneevadee Thain


Published 12 October 2018 at 11:34am
By Parisuth Sodsai
Source: SBS

คุณปู รัชนีวดี เซน สาวไทยจาก เนลลิเกน ในนิวเซาท์เวลส์ เล่าถึงชีวิตที่สุขแบบเรียบง่ายในชนบท ซึ่งมีโอกาสในการทำงานมากมาย แถมผู้คนก็เป็นมิตร แต่ก็มีข้อเสียบางอย่าง


Published 12 October 2018 at 11:34am
By Parisuth Sodsai
Source: SBS

Share