อัจฉริยะสร้างได้:คนไทยในออสเตรเลียที่จบป.เอกด้วยอายุ 22 ปี

Dr. Pichamon Yeophantong

ดร.พิชามญชุ์ เอี่ยวพานทอง Source: Supplied


Published 28 November 2019 at 6:55pm
By Parisuth Sodsai
Presented by SBS Thai
Source: SBS

ดร.พิชามญชุ์ เอี่ยวพานทอง ผู้ได้รับการยกย่องเป็นเด็กอัจฉริยะเมืองไทย โดยเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ ขณะอายุ 13 ปี จบปริญญาเอก จาก ANU ด้วยอายุเพียง 22 ปี เธอเผยว่าอัจฉริยะนั้นสร้างได้จากการดูแลและเอาใจใส่ของครอบครัว


Published 28 November 2019 at 6:55pm
By Parisuth Sodsai
Presented by SBS Thai
Source: SBS


กด ▶ เพื่อฟังสัมภาษณ์

LISTEN TO
Formula for a child prodigy image

ดร.พิชามญชุ์ เอี่ยวพานทอง ผู้ได้รับการยกย่องเป็นเด็กอัจฉริยะเมืองไทย โดยเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ ขณะอายุ 13 ปี จบปริญญาเอก จาก ANU ด้วยอายุเพียง 22 ปี เธอเผยว่าอัจฉริยะนั้นสร้างได้จากการดูแลและเอาใจใส่ของครอบครัว

SBS Thai

28/11/201919:12


Advertisement


คุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดจากออสเตรเลียและทั่วโลกเป็นภาษาไทยจากเอสบีเอส ไทย ได้ที่เว็บไซต์  

บันทึกเว็บไซต์ของเราเก็บไว้ในบุ๊กมาร์ก เพื่อไม่ให้คุณพลาดสถานการณ์ล่าสุด หรือติดตามเราทางเฟซบุ๊กที่ 
Share