ลงประชาพินิจ หรือทำโพลความเห็นกันแน่ เรื่องความเท่าเทียมการแต่งงาน?

site_197_Thai_732745.JPG

Published 15 August 2017 at 3:13pm
By Chayada Powell, Andrea Nierhoff
Source: SBS

รัฐบาลชี้แจงว่าการลงมติตามความสมัครใจและไม่มีผลผูกพันนี้ จะเป็นมาตรวัดความเห็นของชาวออสเตรเลียเรื่องการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกัน และจะตัดสินใจว่ารัฐสภาควรลงคะแนนเสียงเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายการแต่งงานหรือไม่


Published 15 August 2017 at 3:13pm
By Chayada Powell, Andrea Nierhoff
Source: SBS


ภาพ: อาคารรัฐสภา กรุงแคนเบอร์รา (SBS)Advertisement
 

 


Share