ผู้อพยพจำนวนมากหวั่นสอบภาษาอังกฤษเพื่อขอสัญชาติ

site_197_Thai_750313.JPG

Published 19 September 2017 at 3:03pm
By Omar Dabbagh, Parisuth Sodsai
Source: SBS

แผนของรัฐบาลที่จะให้มีการสอบภาษาอังกฤษที่ยากขึ้น ไปจนถึงให้ต้องรอคอยนานขึ้นกว่าจะสมัครขอสัญชาติได้ ทำให้ผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลียจำนวนมาก กล่าวว่า การปฏิรูปกฎหมายสัญชาตินี้ ทำให้พวกเขาต้องประสบความไม่แน่นอน


Published 19 September 2017 at 3:03pm
By Omar Dabbagh, Parisuth Sodsai
Source: SBS


ภาพ: ครอบครัว นาจัม (SBS)
Share