ไทยยกเลิก Thailand Pass สำหรับคนไทยแล้ว

รายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทย จากเอสบีเอส ไทย

รายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทย จากเอสบีเอส ไทย Source: Pixabay


Published 2 June 2022 at 6:10pm
By Yossawat Pongprapas
Presented by SBS Thai
Source: SBS

เริ่มแล้วคนไทยเดินทางเข้าไทยไม่ต้องขอ Thailand Pass ด้านการเมืองฝ่ายค้านตั้งธงไม่รับร่างงบประมาณปีนี้ ขณะงบ กทม. เหลือไม่ถึง 100 ล้านบาทผู้ว่า กทม.คนใหม่จะทำตามสัญญาที่ให้ไว้ในการเลือกตั้งได้หรือไม่


Published 2 June 2022 at 6:10pm
By Yossawat Pongprapas
Presented by SBS Thai
Source: SBS


กด ▶ เพื่อฟังรายงาน

LISTEN TO
Thai news report 2 June 2022 image

เริ่มแล้วคนไทยเดินทางเข้าไทยไม่ต้องขอ Thailand Pass ด้านการเมืองฝ่ายค้านตั้งธงไม่รับร่างงบประมาณปีนี้ ขณะงบ กทม. เหลือไม่ถึง 100 ล้านบาทผู้ว่า กทม.คนใหม่จะทำตามสัญญาที่ให้ไว้ในการเลือกตั้งได้หรือไม่

SBS Thai

02/06/202209:13


Advertisement
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน ไทยผ่อนคลายมาตรการหลายด้าน เริ่มจาก มาตรการเดินทางเข้าประเทศยกเลิกการกักตัวทุกรูปแบบ และสำหรับคนไทยไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass และไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเข้าประเทศ ส่วนชาวต่างชาติยังต้องลงทะเบียนระบบดังกล่าว ผู้ที่ได้รับวัคซีนตามข้อกำหนด ให้แนบหลักฐานวัคซีนพร้อมกับเอกสารประกันสุขภาพ ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด ให้แสดงหลักฐานการตรวจโควิด-19 ได้ทั้งแบบ ATK หรือ RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ขณะที่จุดผ่านแดนทางบกทุกจุดเปิดแล้วเช่นกัน


คุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดจากออสเตรเลียและทั่วโลกเป็นภาษาไทยจากเอสบีเอส ไทย ได้ที่เว็บไซต์  

บันทึกเว็บไซต์ของเราเก็บไว้ในบุ๊กมาร์ก เพื่อไม่ให้คุณพลาดสถานการณ์ล่าสุด หรือติดตามเราทางเฟซบุ๊กที่ 

 

 

 


Share