SBS Việt ngữ

Thuế và bạn: Cần chuẩn bị những gì trong mùa khai thuế

SBS Việt ngữ

Tax agent Loc Trinh

Trịnh Hữu Lộc chuyên tư vấn thuế, kế toán, hưu trí và hoạch định kinh doanh. Source: SBS Vietnamese


Published 4 July 2022 at 8:49pm
By Đăng Trình
Source: SBS

Những ai cần phải khai thuế tại Úc? Khi nào là lúc tốt nhất để đi khai thuế, và cần chuẩn bị những giấy tờ gì?


Published 4 July 2022 at 8:49pm
By Đăng Trình
Source: SBS
Thêm thông tin và cập nhật Like Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại 


Share