SBS Việt ngữ

Thuế và bạn: Các cá nhân cần chuẩn bị những gì trước mùa khai thuế

SBS Việt ngữ

Mr Trinh Huu Loc

Ông Trịnh Hữu Lộc, chuyên gia thuế vụ tại Sunshine, Victoria. Source: SBS Vietnamese


Published 7 June 2022 at 2:20pm
By Đăng Trình
Source: SBS

Những sai lầm thường mắc phải khi xin khấu trừ chi phí làm việc tại nhà là gì? Bán nhà có cần phải khai thuế? Và cần chú ý những gì về thuế lợi vốn trong mùa khai thuế?


Published 7 June 2022 at 2:20pm
By Đăng Trình
Source: SBS


 Advertisement
Thêm thông tin và cập nhật Like Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại 


Share