SBS Việt ngữ

Thuế và bạn: Các doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì trước mùa khai thuế

SBS Việt ngữ

Mr Trinh Huu Loc

Mr Trinh Huu Loc Source: SBS Vietnamese


Published 30 May 2022 at 11:59pm
By Đăng Trình
Source: SBS

Cần lưu ý những gì khi mua xe hoặc thiết bị cho công ty? Những khoản trợ cấp nào của chính phủ cần phải khai thuế? Và làm thế nào để tối đa hoá khoản tiền hoàn thuế cho doanh nghiệp?


Published 30 May 2022 at 11:59pm
By Đăng Trình
Source: SBS
Thêm thông tin và cập nhật Like Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại 


Share