SBS Việt ngữ

Việt Nam tuần qua: Nhiều Tướng Cảnh Sát Biển bị bắt

SBS Việt ngữ

Cảnh sát biển Việt Nam đang tuần tra

Cảnh sát biển Việt Nam đang tuần tra Source: Reuters


Published 22 April 2022 at 4:18pm
By Quốc Vinh
Source: SBS

Một loạt các tướng Cảnh Sát Biển bị bắt và khởi tố vì tội tham nhũng. Thêm hai công ty chứng khoán rơi vào vòng lao lý khiến thị trường thêm chao đảo. Nga cho biết sắp diễn tập quân sự với Việt Nam nhưng đây có phải là thời điểm thích hợp? Việt Nam bắt đầu chích ngừa Covid cho trẻ từ 5-12 tuổi.


Published 22 April 2022 at 4:18pm
By Quốc Vinh
Source: SBS

Share