SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Chùa Thiên Mụ, Huế, 2/5/1992, HT Thích Huyền Quang phụng mệnh truyền thừa lãnh đạo giáo hội trước Giác Linh Đài Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu. (Credit to Quang Duc Homepage)

HT Thích Quảng Ba, Viện chủ Tu viện Vạn Hạnh tại Canberra, cho SBS Vietnamese hay Đức Cố Đệ Ngũ Tăng Thống, vào tháng 3/2019, đã thỉnh cử Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ thay thế Đức Tăng Thống giữ trách nhiệm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống, GHPGVNTN. Di huấn của Đức Cố Đệ Ngũ Tăng Thống được cung tuyên tại lễ Chung Thất của Ngài. HT Quảng Ba cho hay HT Thích Tuệ Sỹ nay đang chữa bệnh tại Nhật Bản.

By
Lê Tâm
Published on
Wednesday, April 29, 2020 - 11:40
File size
24.81 MB
Duration
13 min 33 sec

Sau khi Đức Cố Đệ Ngũ Tăng Thống viên tịch, nhiều Phật tử ngưỡng mộ thành quả và lịch sử của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, muốn hiểu rõ về tương lai và người truyền thừa lãnh đạo giáo hội truyền thống của Phật giáo Việt Nam.  

HT Thích Quảng Ba giải thích về hiện tình của GHPGVNTN, và khẳng định HT Thích Tuệ Sỹ phụng thừa di huấn của Đức Cố Đệ Ngũ Tăng Thống, truyền thừa lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Bên cạnh đó, HT Quảng Ba cho biết trong quan điểm của Phật giáo, sự tồn tại của Giáo hội PGVNTN nằm ở trong từng ngôi chùa, từng vị thầy, từng người Phật tử, có còn giữ sự tu hành vì đạo pháp và dân tộc hay không, chứ không phải là một tổ chức chính trị, với những sự vụ và hoạt động để phô trương thanh thế.

Vì vậy, HT Quảng Ba cho biết, sự tu chính cơ cấu của Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN là cần thiết, song đó không phải là một vấn đề để khẳng định sự sống còn của GHPGVNTN.

Xin mời quý vị nhấn vào hình ở trên để nghe toàn bộ bài phỏng vấn.