SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Người Việt tại Melbourne biểu tình chống Dự luật Đặc khu và Dự luật An ninh mạng của Quốc hội Việt Nam (Nguyễn Việt Hưng)

Cùng đồng hành với người Việt trong nước, người Việt tại thành phố Melbourne bắt đầu tuần hành để phản đối dự luật đặc khu hành chính kinh tế cho nước ngoài thuê đất và dự luật an ninh mạng. Địa điểm mở màn là tại Springvale, Melbourne khi hàng trăm đồng hương tề tựu với nhiều biểu ngữ thể hiện mối quan tâm đến vận mệnh đất nước.

 

 

By
Xuân Ngọc
Published on
Sunday, June 10, 2018 - 14:13
File size
18.01 MB
Duration
9 min 50 sec