SBS sa Wikang Filipino

Maagang pagtukoy sa mga sintomas ng eating disorder mahalaga sa paggaling

SBS sa Wikang Filipino

Early intervention means trying to provide specialist support to a person who is experiencing or demonstrating early symptoms of mental illness.

Early intervention means trying to provide specialist support to a person who is experiencing or demonstrating early symptoms of mental illness. Source: Getty Images/FG Trade


Published 28 April 2022 at 12:44pm
By Zain Nabi
Presented by Claudette Centeno-Calixto
Source: SBS

Maaring tumagal ng ilang buwan o di kaya ilang taon ang recovery mula sa isang eating disorder. Ngunit kung na-diagnose ng mas maaga, malaki ang tsansa na kaagarang gumaling ang pasyente. Ating himayin ang mga hamon at oportunidad na kalakip sa early intervention ng paggamot ng mga eating disorder.


Published 28 April 2022 at 12:44pm
By Zain Nabi
Presented by Claudette Centeno-Calixto
Source: SBS


Highlights
  • Ang early intervention ay ang pagbibigay suporta sa isang tao na nakakaranas ng maagang sintomas ng isang mental illness.
  • Maaring magpabilis sa proseso ng recovery mula sa eating disorder ang early intervention.
  • Ang national eating disorders collaboration ay nakabuo ng libreng e-learning modules na magbibigay sa mga GP ng impormasyon tungkol sa eating disorder upang mas mapangalagaan nila ang kanilang pasyente.
Dalaga pa lamang si Gemma nang dinala siya ng kanyang ina sa isang GP. natakot ang kanyang ina na baka may problema sa mental na kalusugan ang kanyang anak.

Ayon sa pagsuri ng doktor, wala naman umanong dapat ikabahala. Ngunit ilang taon ang lumipas, sinugod si Gemma sa ospital at na-diagnose siyan ng isang eating disorder.

Bagam't gumaling na si Gemma makalipas ang sampung taon, may hadlang pa rin sa early intervention.

Advertisement
Ayon sa mga advocacy groups, dapat ay mas maging maalam ang mga propesyonal sa industriya ng kalusugan tungkol sa mga eating disorder.

Pakinggan ang audio

LISTEN TO
Early intervention key to eating disorder recovery image

Maaring tumagal ng ilang buwan o di kaya ilang taon ang recovery mula sa isang eating disorder. Ngunit kung na-diagnose ng mas maaga, malaki ang tsansa na kaagarang gumaling ang pasyente. Ating himayin ang mga hamon at oportunidad na kalakip sa early intervention ng paggamot ng mga eating disorder.

SBS Filipino

28/04/202205:26


Para sa karagdagang impormasyon at mga naghahanap ng kalinga at suporta para sa eating disorders at body image issues, maaaring makigpaugnay sa Butterfly Foundation sa 1800 334 673 o bisitahin ang , at National Eating Disorders Collaboration at nedc.com.au

Disclaimer: Ang mga impormasyon sa panayam na ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa inyong GP o doktor tungkol sa mga usaping pang-kalusugan. 

 

Makinig sa SBS Filipino 10am-11am

Sundan kami sa Facebook

 


Share