Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Australia pom zoo siv tshuaj AstraZeneca hno rau cov hnoob nyoog tshaj 60 xyoo thiab siv Pfizer hno rau cov 40-59 xyoos

Nroog Source: SBS

Tsoom fwv Australia pom zoo siv AstraZeneca hno rau cov hnoob nyoog tshaj 60 xyoo thiab siv Pfizer vaccine hno rau cov hnoob nyoog qes dua 60 rov hauv, nom tswv xeev New South Wales nqua hu kom nws tej pej xeem txhob mus pla thiab txhob sib sau rau 2-3 hnub ntxiv tom ntej no, xeev Victoria yuav tshem qee cov kev txwv kab mob pib txij ib tag hmo Thursday tim 17.06.2021 no mus, siv tsis tau Australia qee cov txhab nyiaj vim cov telecompanies, xeev Queensland xav thov tsim tsab cai tshiab kom tej neeg tua me nyuam yaus thiab tua coob tus neeg raug kaw ntev ntxiv thiab txhob thov txo tau lawv lub txim, America thiab Russia 2 tug coj cov kev sib tham, Phabmab cov teeb meem kub ntxhov,...

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Australia pom zoo siv tshuaj AstraZeneca hno rau cov hnoob nyoog tshaj 60 xyoo thiab siv Pfizer hno rau cov 40-59 xyoos 17/06/2021 13:40 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
ATAGI pom zoo hno tshuaj COVID-19 vaccine koob peb rau lub sij hawm 5 hlis 12/12/2021 13:19 ...
Tim 10.01.2022 no mus ces Australia cov me nyuam hnoob nyoog 5-11 xyoos yuav tau hno tshuaj COVID-19 vaccine 10/12/2021 16:00 ...
View More