Coming Up Sun 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Australia's zero emission plan by 2050

Scott Morrison tab tom tham ntawm lub koom haum lagluam Source: SBS

Tsoom fwv Morrison tau siv nyiaj txog li $540 million coj los pab Australia cov lagluam ntau yam tsis hais yog tej chaw tsim khoom siv, tej neeg cog qoob loo, tej lagluam tsim tooj tsim hlau, lagluam renewable energy, pas dej tsim hluav taws xob, tsim cov chaw txhom thiab coj tej pa tsis huv coj mus faus, cov laj lim tswv yim ua lagluam tshiab, cov kev siv cov technology huv, cov chaw teeb txheeb laboratory thiab tej kws tshawb fawb nrog rau cov kev txo se yog cov tswv yim uas tus tsoom fwv no xav tias yuav pab kom Australia tej lagluam muaj peev xwm nrog daws kom tsis txhob muaj tej pa tsis huv li lawm rau xyoo 2050.

Hmo zwj Teeb (Thursday) tim 22.04.2021 ces ntiaj teb tej coj tau koom lub rooj sab laj virtual Leaders Climate Summit uas America tus president Joe Biden ua tus tswj.

Kuj tau muaj qee lub teb chaws li Japan, UK, Canada thiab America yog cov teb chaws yuav kub sib los txo kom txhob muaj tej pa tsis huv tsawg rau xyoo 2030.

Australia tus thawj pwm tsav Scott Morrison tsuas qhia tias nyuav txo tej pa tsis huv txog 28% rau xyoo 2030 xwb, tab sis raws li Business Insider Australia tau qhia ces tej kws paub zoo txog cov teeb meem huab cua pauv hloov hais tias Australia yog ntiaj teb lub teb chaws zum 14 uas tso cov pa tsis huv paug tsuas rau tej huab cua, thiab ntshe tseem yuav tau txo tej pa tsis huv no tshaj ib nrab rau lub sij hawm 10 xyoo ntxiv no raws li cov Paris Agreemet mas thiaj yuav tssi ua rau ntiaj teb kub sov ntxiv txog li 2 degrees Celcius.

SBS News thiab AAP tau tshaj tawm tias ntiaj teb cov teb chaws tso pa tsis huv paug tej huab cua ntau tshaj plaws yog Suav, India thiab tebchaws Russia. Thiab yeej qhia tias America tus president yeej tau teev tias yuav txo kom tau cov pa tsis huv ib nrab thiab tau tsub nias kom ntiaj teb tej coj kub siab tshaj no los nrog txo tej pa tsis huv no, thiab yeej xav kom Australia kub siab tshaj no los nrog daws tej hauj lwm no.

Tab sis tus tsoom fwv Morrison hais tias "Peb yeej tau siv li ntawm 20 billion los ua ib co hauj lwm kom tau raws li tej hom phiaj xws li tsim cov hydrogen, tsim hlau  huv siv, tsim cov chaw khaws hluav taws xob thiab txhom khaws cov pa tsis huv, thiab yeej npaj tswv yim kom txo tau tsis txhob muaj tej pa tsis huv rau xyoo 2050 lawm."

Tsis tas li no los kuj muaj cov teb chaws pov txwv me tau mus koom thiab.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong. 

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Australia's zero emission plan by 2050 23/04/2021 09:44 ...
12 tug tsiaj kav xyoo tseem ceeb li cas rau Hmoob tej kab lis kev cai 28/01/2022 10:30 ...
Lunar New Year yog dab tsi thiab ho muaj cov kev ua kev zoo siab li cas ntawm teb chaws Australia 28/01/2022 17:34 ...
Muaj Australia tej me nyuam 5-11 xyoos tshaj 34% tau hno thawj koob tshaj COVID-19 vaccine lawm 27/01/2022 16:22 ...
Tej neeg coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai cov kev twv txiaj yuam pov 23/01/2022 20:18 ...
Nom tswv Australia pab nyiaj 13 million los teeb txheeb txog cov teeb meem eating disorders 23/01/2022 14:12 ...
Vim li cas thiaj tsis pub taw tes rau lub hli xiab? 20/01/2022 12:20 ...
Australia tus coj hais tias kom sawv daws mloog tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv hais 20/01/2022 14:00 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
View More