Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Australia tej nom tswv tseem tab tom npaj cov chaw loj los hno kom tau tshuaj COVID-19 vaccine ntau rau tej neeg coob coob

Daim duab yees lub nroog thaum tsaus ntuj Source: SBS

Nom tswv xeev tseem tab tom npaj tej chaw loj kom thiaj hno tau cov tshuaj COVID-19 vaccine ntau rau tej neeg coob, lub koom haum Australian Medical Association taw qhia kom tsoom fwv teb chaws yuav tsum nrog xyuas kom zej tsoom muaj kev ntseeg siab rau cov kev hno tshuaj COVID-19 vaccine, tej tuam txhab ya dav hlau npaj yuav rov qab los ua luam rau thaum xaus rau xyoo 2021, tseem tsis tau paub tias seb thaum twg hau xeev Victoria mam li rov qab mus ua hauj lwm, Australia tus nom tswj nyiaj txiaj rau tsoom fwv hais tias nom tswv tejt swv yim pab lagluam siv tau hauj lwm zoo vim muaj neeg nrhiav tau hauj lwm ua ntau tuaj ntxiv, Australia hloov tus coj lub koom haum sib tw ua luam dej Swimming Australia tshiab rau lub caij tshuav 100 hnub uas yuav sib tw Tokyo Games, ..

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong. 

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Australia tej nom tswv tseem tab tom npaj cov chaw loj los hno kom tau tshuaj COVID-19 vaccine ntau rau tej neeg coob coob 15/04/2021 11:58 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
ATAGI pom zoo hno tshuaj COVID-19 vaccine koob peb rau lub sij hawm 5 hlis 12/12/2021 13:19 ...
Tim 10.01.2022 no mus ces Australia cov me nyuam hnoob nyoog 5-11 xyoos yuav tau hno tshuaj COVID-19 vaccine 10/12/2021 16:00 ...
View More