Coming Up Sun 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Census 2021: Vim li cas thiab yuav ua li cas thiaj koom txheeb tau pej xeem xyoo 2021

ครูช่วยนักเรียนกรอกฟอร์มสำรวจสำมะโนประชากร Source: Getty Images

Txhua txhua 5 xyoos twg ces yeej yuav tau suav txhua txhua tus neeg thiab tej cuab yig (National Census of Population and Housing). Tej xov xwm uas khaws tau ntawm tej neeg tshaj 25 million tus yuav pab tsoom fwv, tej lagluam thiab tej koom haum zejzog kom paub txiav txim siab tias yuav tsum tej hauj paus txhim kho dab tsi thiab tsim cov kev pab cuam dab tsi pab rau neeg Australia. Tab sis tej zaum muaj ib cov neeg txhawj tias tsam lawv tej xov xwm ntiag tug raug coj mus qhia rau lwm tus thiab tsis tau txais kev nyab xeeb rau lawv tej xov xwm ntiag tug no. Zaj xov xwm qhia txog cov kev tsiv teb tsaws chaw pib dua lub neej tshiab ntawm teb chaws Australia no (Setttlement Guide) ces Chris Liberi uas yog tus coj tswj cov Census Division ntawm Australian Burau of Statistic yuav los teb ntau yam lus nug txog cov kev txheeb pej xeem (Census 2021) no qhia rau koj tias vim li cas thiaj yuav tau koom thiab yuav koom tau li cas.

Nyeem tau zaj xov xwm txog cov kev txheeb pej xeem Australia xyoo 2021 (Census 2021) ua ntawv Hmoob tau ntawm no: 

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Census 2021: Vim li cas thiab yuav ua li cas thiaj koom txheeb tau pej xeem xyoo 2021 18/07/2021 21:29 ...
Vim li cas thiaj tsis pub taw tes rau lub hli xiab? 20/01/2022 12:20 ...
Australia tus coj hais tias kom sawv daws mloog tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv hais 20/01/2022 14:00 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
View More