Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Cov tswv yim pab koj thov se Toom I

ATO daim ntawv thov se Source: Getty

Muaj ntau yam tswv yim pab koj xam kom koj thiaj paub qhia nom tswv tias tsim nyog koj yuav them se npaum li cas los yog tsim nyog koj thov tau se rov qab li cas. ATO tau qhia tias tseem muaj tej neeg thov tej se rau tej yam uas lawv tsis muaj cai thov thiab xyoo no nom tswv yuav tso cai rau tej neeg thov txo se rau tej nqe cuam tshuam txog cov kev ua hauj lwm ntawm tsev vim muaj kab mob COVID-19 tab sis yuav tswj cov nqe cuam tshuam txog kev siv tsheb nruj.

Yog koj xav tau xov xwm txog Australian Tax Office (ATO) cov kev pab cuam thov se ces txheeb tau ATO Tax Help ntxiv.

Los yog koj ho xav tau xov xwm txog cov kev yuav mus thov se li cas, thov tau dab tsi, yuav xub npaj ua ntej yuav thov se los yog yuav tau ua dab tsi tom qab thov se ces txheeb tau xov xwm ntxiv ntawm Australian Tax Office (ATO) tau.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Cov tswv yim pab koj thov se Toom I 09/07/2021 10:32 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
ATAGI pom zoo hno tshuaj COVID-19 vaccine koob peb rau lub sij hawm 5 hlis 12/12/2021 13:19 ...
Tim 10.01.2022 no mus ces Australia cov me nyuam hnoob nyoog 5-11 xyoos yuav tau hno tshuaj COVID-19 vaccine 10/12/2021 16:00 ...
View More