Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Kawm cov sob kawm bioscience yuav tau ua cov hauj lwm dab tsi?

Ntau cov qauv coj mus sim hauv laboratory Source: Mao Yang

Yog koj kawm cov sob kawm bioscience lawm koj yuav tau ua cov hauj lwm zoo li cas?

Thaum nug tus ntxhais Mos Yaj tias cov hauj lwm bioscience uas ua hauv pathological laboratory lawm uas tshuaj ntsuam thiab txheeb kab mob ntawm tej quav, zis thiab ntshav ntawd puas txaus ntshai vim yus niaj hnub ua tej hauj lwm no ces nws teb tias.

"Tsis ntshai. Lawv yeej kom yus pos qhov ncauj thiab looj tes kom kab mob txhob kis rau yus."

Miss Mos Yaj yeej ua nws txoj hauj lwm ntsuam kab mob ntawm cov samples tej chaw kho mob xa rau nws lub chaw ua hauj lwm los tau li 8 lub xyoo no lawm thiab. 

Thaum nug tias cov hauj lwm no puas yog ib cov hauj lwm zoo thiab?

Miss Yaj teb tias "Yeej yog cov hauj lwm zoo thiab tab sis lawv them nyiaj tsawg tsawg xwb rau qhov cov hauj lwm microbiology no ces yuav tau siv dag zog heev, rau qhov lwm lub department yeej muaj tej twj los ua hauj lwm lawm tab sis peb yeej tseem tsis tau muaj tshuab (machines) los ua tej hauj lwm no. Ces peb tseem xav tau ib tug neeg mus ua cov hauj lwm no thiab saib xyuas. Ces thiaj tau siv dag zog heev. Thiab tsis tau nyiaj ntau ntawm government los rau peb cov test no. Vim muaj tej machine los ua cov hauj lwm no ces yooj yim dua thiab tau cov result li 30 ntiag tiv lawm, hos peb ces yuav tau tos 48 teev mas thiaj tau cov test result. Ces tej thaum lawv thiaj tsis tshua xav muab nyiaj los sib rau peb los pab peb thiab nas."

Miss Mos Yaj qhia tias "kuv yeej nyiam txoj hauj lwm microbilogy no thiab yeej muaj hauj lwm ntau rau yus ua."

Tam sim no ces nws tseem ua hauj lwm nrog ib lub tuam txhab ntawm Sydney. 

SBS Hmong tau nug tus ntxhais Mos Yaj tias seb nws puas xav hais lus dab tsi rau Hmoob tej hluas tsis hais ntawm teb chaws Australia los yog thoob ntuj no li cas ces nws hais tias.

"Ziag no zoo li tej hluas yeej tsis tshua xav kawm ntawv thiab nas yom. Kuv yeej paub kuv yeej pom nas yom. Kev kawm yeej tseem ceeb heev tsis hais yus mus kawm TAFE los yog mus kawm Uni los yog mus ua dab tsi los lus Meskas los yuav tsum paub, ntawv los yuav tsum paub kom zoo. Es thiaj nrhiav tau qhov hauj lwm kom zoo nad. Rau qhov yus tsis xav mus ua hauj lwm sab sab nad. Yus yeej pom yus niam thiab yus txiv lawv mus ua hauj lwm sab sab ces lawv tsis xav kom yus mus ua hauj lwm sab sab, rau qhov lawv yeej paub nad. So education is very important and very beneficial in the future. So xav kom rau rau siab kawm." 

Yog thaum nug nws tias yuav npaj tej txuj ci dab tsi thiaj yuav ua tau hauj lwm rau yav pem suab. Ces Miss Mos Yaj teb tias, "Nyob ntawm tus neeg ntawd seb nws muaj peev xwm ua tau dab tsi xwb yog nws rau siab thiab muaj peev xwm ces yeej kawm tau mus ua dab tsi los nyob ntawm lawv tus kheej seb lawv nyiam ua dab tsi xwb."

Los lus kawg uas Miss Mos Yaj xav hais rau Hmoob tej hluas ces nws hais tias.

"Staying in school. Staying in school and study very hard, it doesn't has to be very hard vim kawm ntawv Askiv yeej nyuaj ne yom, tab sis yog you have the passion then you can do anything, because it is very rewarding at the end of the day, after you finish like graduation your Uni and once you go into the work field yeah. So it's like you can do anything yeah. So it is like a key to anywhere, you can work here, you can travel, yeah, the sky is the limit." 

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Kawm cov sob kawm bioscience yuav tau ua cov hauj lwm dab tsi? 16/06/2021 09:16 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
ATAGI pom zoo hno tshuaj COVID-19 vaccine koob peb rau lub sij hawm 5 hlis 12/12/2021 13:19 ...
Tim 10.01.2022 no mus ces Australia cov me nyuam hnoob nyoog 5-11 xyoos yuav tau hno tshuaj COVID-19 vaccine 10/12/2021 16:00 ...
View More