Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Koj puas muaj cai thov tau kev pab cuam cai lij choj siv? Toom I

Australia tus chij, rab teev kub thiab kws lij choj rab rauj txiam txim plaub ntug Source: Getty

Tej neeg raug teeb meem kub ntxhov hauv lub cuab yig hais tias tej kev pab cuam cai lij choj ntawm tej chaw pab cuam yeej pab tsis tau raws siab xav, sib chab sib chaws tsis totaub tau yooj yim thiab xyov yus puas muaj cai siv tau tej kev pab cuam cai lij choj uas nom tswv teb chaws thiab nom tswv xeev npaj los pab yus, yog tias yus tseem yog cov neeg tsiv teb tsaws chaw tuaj nyob teb chaws Australia thiab tsis hais lus Askiv ua thawj hom lus los yog tsis paub lus Askiv zoo.

Yog koj los yog ib tug me nyuam, los sis yog ib tug neeg twg yuav raug kev phom sij kiag tam sim ntawd hu tau rau tus xov tooj 000 tau.

Yog koj los yog ib tug twg uas koj paub xav tau txais kev pab cuam, sib txuas lus nrog rau tej koom haum li hauv qab no:

Los yog xav nyeem xov xwm lwm yam ntxiv ces txheeb tau raws li cov links hauv qab no:

https://www.sbs.com.au/language/english/women-receive-half-as-many-publicly-funded-legal-aid-grants-as-men-in-australia

https://www.sbs.com.au/language/english/maria-fled-an-abusive-relationship-it-has-cost-her-thousands-in-legal-fees-and-the-debt-is-rising

https://www.sbs.com.au/language/english/domestic-violence-survivors-often-face-australian-courts-without-a-lawyer

https://www.sbs.com.au/language/english/one-in-five-family-court-cases-in-australia-proceed-without-a-lawyer

https://www.sbs.com.au/language/english/2021-federal-budget-s-allocation-for-legal-aid-services-is-it-enough

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Koj puas muaj cai thov tau kev pab cuam cai lij choj siv? Toom I 23/05/2021 11:54 ...
Tej neeg coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai cov kev twv txiaj yuam pov 23/01/2022 20:18 ...
Nom tswv Australia pab nyiaj 13 million los teeb txheeb txog cov teeb meem eating disorders 23/01/2022 14:12 ...
Vim li cas thiaj tsis pub taw tes rau lub hli xiab? 20/01/2022 12:20 ...
Australia tus coj hais tias kom sawv daws mloog tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv hais 20/01/2022 14:00 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
View More