Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Koj thov puas tau cov kev pab cuam cai lij choj siv? Toom II

Australia tus chij, rab teev, thiab kws txiav txim plaub ntug rab rauj txiav txim Source: Getty

Tej neeg raug teeb meem kub ntxhov qhia rau lub koom haum Legal Council of Australia tias tos tsis tau kws lij choj pab cuam los yog kev pab cuam cai lij choj los pab lawv rau lub caij lawv raug teeb meem los twb vim yog tsoom fwv teb chaws tsis pab nyiaj los tsim cov kev pab cuam no rau lawv siv.

Yog koj los yog ib tug me nyuam, los sis yog ib tug neeg twg yuav raug kev phom sij kiag tam sim ntawd hu tau rau tus xov tooj 000 tau.

Yog koj los yog ib tug twg uas koj paub xav tau txais kev pab cuam, sib txuas lus nrog rau tej koom haum li hauv qab no:

Los yog xav nyeem xov xwm lwm yam ntxiv ces txheeb tau raws li cov links hauv qab no:

https://www.sbs.com.au/language/english/women-receive-half-as-many-publicly-funded-legal-aid-grants-as-men-in-australia

https://www.sbs.com.au/language/english/maria-fled-an-abusive-relationship-it-has-cost-her-thousands-in-legal-fees-and-the-debt-is-rising

https://www.sbs.com.au/language/english/domestic-violence-survivors-often-face-australian-courts-without-a-lawyer

https://www.sbs.com.au/language/english/one-in-five-family-court-cases-in-australia-proceed-without-a-lawyer

https://www.sbs.com.au/language/english/2021-federal-budget-s-allocation-for-legal-aid-services-is-it-enough

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Koj thov puas tau cov kev pab cuam cai lij choj siv? Toom II 23/05/2021 10:32 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
ATAGI pom zoo hno tshuaj COVID-19 vaccine koob peb rau lub sij hawm 5 hlis 12/12/2021 13:19 ...
Tim 10.01.2022 no mus ces Australia cov me nyuam hnoob nyoog 5-11 xyoos yuav tau hno tshuaj COVID-19 vaccine 10/12/2021 16:00 ...
View More