Coming Up Sun 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Puas yog muaj neeg tsiv teb tsaws chaw tsawg yuav pab kom Australia tej neeg ua hauj lwm khwv tau nyiaj ntau?

Cov neeg tsiv teb tsaws chaw hluas ua hauj lwm engineers tab tom kho lub nyob hoom kiv tshuab Source: Getty

Tau muaj lub koom haum Australian National University thiab Committee of Economic Development of Australia tsis pom zoo nrog Australia tus coj lub tuam txhab nyiaj faj seeb haiv Phillip Lowe cov lus tias yog muaj tej neeg tsiv teb tsaws chaw tsawg ua hauj

Tau muaj ib cov kev tawm tswv yim los ntawm tus coj Australia lub tuam txhab nyiaj faj seeb haiv hais tias yog muaj tej neeg tsiv teb tsaws chaw tuaj ua hauj lwm tsawg hauv teb chaws Australia, ces tej zaum kuj yuav ua rau tej lagluam siv nyiaj los txhim kho tej lagluam kom nthuav dav thiab loj hlob huam vam tuaj thiab tej zaum yuav pab kom Australia tej neeg ua hauj lwm khwv tau nyiaj ntau ntxiv tuaj.

Tab sis lub koom haum Bi-Partisan Think Tank thiab Committee of Economic Developments tsis pom zoo rau cov lus tawm tswv yim no, thiab tau hais tias raws li tej xov xwm teeb txheeb los ntawm tsev kawm qib sib Australian National University thiab lwm cov koom haum yeej tau qhia tias 'tsis muaj tseeb li Phillip Lowe uas yog tus coj lub tuam txhab nyiaj faj seeb haiv (Reserve Bank of Australia) tau hais tias tej neeg tsiv teb tsaws chaw yuav ua rau muaj teeb meem rau cov kev khwv kom tau nyiaj ntau ntxiv ntawm teb chaws Australia no. Thiab cov kev tsiv teb tsaws chaw tsis ntev los no yeej tsis ua rau muaj teeb meem rau tej neeg ua hauj lwm hauv teb chaws no li cas.'

Tsis tas li no los lub the Committee for Economic Development of Australia tseem tau asi tias tej neeg tsiv teb tsaws chaw yog ib cov tseem ceeb yuav pab Australia kom ntxeem dhau ntawm tus kab mob coronavirus uas kis thoob ntuj no. Vim yeej tau muaj xov xwm qhia lawm tias ib tug neeg tsiv teb tsaws chaw twg twb siv nyiaj txog $4.2 millions dollars pab Australia cov GDP thiab twb them se txog $600,000 rau lawv lub neej lawm. Yog Australia tsis pab thiab tsis txhawb nqa tej neeg muaj txuj ci thiab paub ua hauj lwm no ces lawv yeej yuav mus ua hauj lwm rau lwm qhov lawm. 

Yog li Mr Jarred Ball ntawm lub koom haum Committee for Economic Development of Australia thiaj hais tias 'yog tseem muaj tej xwm txheej li hais ntawd thiab ces yuav ua rau muaj teeb meem loj rau Australia tej lagluam.  Nws thiaj xav kom Australia yuav tsum tau npaj ib cov tswv yim los tswj cov immigration program thiab tswj Australia tej ciam teb kom thiaj tau txais txiaj ntsim los ntawm cov kev tsiv teb tsaws chaw li Australia tau rau lub sij hawm ntau caum xyoo tsis ntev los no.'


 

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Puas yog muaj neeg tsiv teb tsaws chaw tsawg yuav pab kom Australia tej neeg ua hauj lwm khwv tau nyiaj ntau? 16/07/2021 09:59 ...
Vim li cas thiaj tsis pub taw tes rau lub hli xiab? 20/01/2022 12:20 ...
Australia tus coj hais tias kom sawv daws mloog tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv hais 20/01/2022 14:00 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
View More