Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Teeb meem cyberspace thiab teb chaws Suav

Source:

Vim li cas thiaj tau muaj ntau lub teb chaws vam meej uas muaj Australia nrog hais tias kom Suav tuam tshoj kub siab los nrog xyuas cov teeb meem cyber security?

Tau muaj ntau cov teb chaws OECD nrog rau lub koom haum NATO thiab EU tau hais tias kom tsoom fwv Suav tuam tshoj kub siab nrog xyuas cov hauj lwm cyberspace, vim rau qhov raws li tej nom tswv tau txheeb tau lawm ces zoo li yeej yog muaj ib cov neeg ntawm teb chaws Suav yog cov tsim teeb meem cyber attacts rau lwm cov nom tswv tej tuam txhab lagluam thiab lawv tej tuam chav ua hauj lwm. 

Txawm li cas los EU yeej hais tias tau muaj nws ib txhia tub koom siab yeej lees paub tej lus iab liam tias tej zaum yog tsoom fwv Suav tuam tshoj tsis kub siab txog tej teeb meem no, tab sis ib txhia kuj tsis hais dab tsi vim ntshai tsam lawv ho raug teeb meem.

America tus thawj tsav meem Joe Biden tau hais tias 'tej zaum yuav tsis yog tsoom fwv Suav tuam tshoj ua tab sis tej zaum nws yog tus pab thiab txhawb nqa tej neeg cyber criminals thiab pov puag tej neeg uas tsim cov teeb meem cyber attacks no rau lwm lub teb chaws los kuj tau.'

Karen Andrews uas yog Australia tus pwm tsav tswj lub tuam chav Home Affairs uas tswj cov dej num tsiv teb tsaws chaw thiab tiv thaiv ciam teb tau hais tias 'Yeej txheeb tau tias muaj ib cov neeg cyber criminals tau tsim teeb meem rau Australia cov lagluam thiab tsoom fwv tej tuam chav hauj lwm tab sis tsis muaj teeb meem dab tsi rau tej neeg ntiag tug.'

Ms Andrews thiaj hais tias kom Suav tuam tshoj yuav tsum kub siab los nrog xyuas cov hauj lwm no, tab sis yav tag los los nom tswv Suav kuj hais tias nws los yeej raug neeg phem tsim tej teeb meem no rau thiab.

Nws tau hais ntxiv tias vim cov teeb meem cyber attacks no ua rau tsis tau txais kev ruaj ntseg rau zejzog pej kum haiv.

Txawm li cas los Suav tuam tshoj tus nom lis teej faj (Embassy) ntawm tuam ceeb Washington hais tias tej lus iab liam Suav no tsis muaj qab ntxhiab dab tsi.


Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.

 

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Teeb meem cyberspace thiab teb chaws Suav 23/07/2021 14:02 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
ATAGI pom zoo hno tshuaj COVID-19 vaccine koob peb rau lub sij hawm 5 hlis 12/12/2021 13:19 ...
Tim 10.01.2022 no mus ces Australia cov me nyuam hnoob nyoog 5-11 xyoos yuav tau hno tshuaj COVID-19 vaccine 10/12/2021 16:00 ...
View More