Coming Up Sun 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Tej keeb cag neeg tej chaw tseem ceeb nyob ze uas tsim nyog koj paub txog

تخته‌سنگی در فراز پارک ملی نمدجی. Source: Getty Images

Koj puas paub tias tej chaw koj nyob npe hu li cas, cov keeb cag neeg yog tus tswv thiab nyob dhau los thiab ho muaj tej chaw tseem ceeb dab tsi uas koj tsim nyog paub txog mus txheeb xov xwm ntxiv thiab mus xyuas?

Txhua xyoo ces yeej ua kev zoo siab rau lub limtiam NAIDOC Week rau lub 7 hli ntuj txij tim 4-11. Xyoo no ces yuav siv sob lus 'Heal Country' los yog kho lub teb chaws.

Sob lus luv luv NAIDOC no yog muab los ntawm los txwm uas yog National Aboriginal and Torres Strait Islanders Day Observance Committee.

Lub hom phiaj ntawm limtiam NAIDOC Week ces yog los teev txog cov kev tus siab thiab lees paub txog cov kev tsis tau txais kev ncaj ncees rau cov neeg Aboriginal thiab Torres Strait Islanders. Tab sis tom qab los no kuj tau muab hloov los ua kev zoo siab thiab qhia txog Australia tej keeb cag neeg no tej keeb kwm, kab lis kev cai thiab tej yam uas lawv tau ua tiav.

Xyoo 2021 no ces tham txog Australia tej keeb cag neeg cov chaw tseem ceeb nyob zes koj uas koj muaj peev xwm mus xyuas tau. Ib txhia ces yeej qhib rau zej tsoom mus xyuas tau. Hos ib txhia ces tseem txwv thiab tsis pub tej neeg mus xyuas coob coob los yog txwv tsis pub mus xyuas hlo li. 

Txawm tias muaj tej keeb cag neeg ntau thaj chaw tseem ceeb uas tsim nyog peb yuav tau qhia peb tus kheej kom paub tias thaj chaw ntawd thaum ub hu li cas, cov neeg keeb cag neeg twg nyob thiab yog tus tswv uas peb muaj peev xwm txheeb tau xov xwm hauv online kom peb paub los yeej muaj thaj chaw Kuringgai Chase National Park yeej yog thaj chaw muaj Australia tej chaw tseem ceeb txog li 350 thaj chaw uas yog cov neeg keeb cag neeg ib thaj chaw uas musj tej chaw tseem ceeb ntau tshaj plaws ntawm teb chaws Australia no. Ib txhia ces yeej tso rau zej tsoom sawv daws mus xyuas tau. 

Txawm li cas los kuj muaj ntau thaj chaw tseem ceeb thoob teb chaws uas koj yeej muaj peev xwm mus txheeb tau ntxiv ntawm 

Stacie Piper uas yog ib tug poj niam neeg DjaDja Wurrung thiab yog tus coj lub koom haum Victorian NAIDOC Committee hais tias "Peb ntseeg tias yog peb lub teb chaws tau txais kev noj qab haus huv ces peb tej neeg los yeej yuav tau txais kev noj qab haus huv thiab."

Tsis tas li no los lub koom haum CSIRO yeej tau koom nrog Indigenous Languages ntau pawg ntawm Northern Territory thiab Western Australia los tsim ib cov carlendars qhia txog tej keeb cag neeg tej txuj ci txog tej ib puag ncig thiab tej ecology thiab uas koj yeej muaj peev xwm mus download tau ntawm CSIRO lub vas sab tau

Yog li ntawd lub hom phiaj tiag ntawm xyoo no thiaj xav kom txhua tus neeg Australia los nrog tus pab tu thiab saib xyuas lub teb chaws Australia no txhua tsav yam li Australia tej keeb cag neeg uas yeej tau tu thiab saib xyuas lub teb chaws no los tau ntau txheb xyoo lawm. 

Koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntau thaj chaw tseem ceeb tau raws li hauv qab no:

1) https://culturalheritage.datsip.qld.gov.au/achris/public/public-registry/home 

2)  https://www.austrade.gov.au/land-tenure/native-title/sacred-and-heritage-sites  

3) https://www.aboriginalvictoria.vic.gov.au/fact-sheet-aboriginal-historical-places

4) https://www.heritage.nsw.gov.au/about-our-heritage/aboriginal-cultural-heritage/

5) https://www.aboriginalheritage.tas.gov.au/

6) https://www.dpc.sa.gov.au/responsibilities/aboriginal-affairs-and-reconciliation/aboriginal-heritage

7) https://www.westernaustralia.com/en/things_to_do/culture_and_lifestyle/pages/aboriginal_culture_and_heritage.aspx 

8) https://nt.gov.au/leisure/arts-culture-heritage/visit-a-cultural-or-heritage-site/aboriginal-heritage-information

9) https://www.stateoftheenvironment.des.qld.gov.au/heritage/aboriginal-and-torres-strait-islander/cultural-heritage-site-locations

10) https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Aboriginal_sacred_site

11) https://www.nespnorthern.edu.au/


Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm google podcastsspotify, thiab apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Tej keeb cag neeg tej chaw tseem ceeb nyob ze uas tsim nyog koj paub txog 25/06/2021 14:05 ...
Vim li cas thiaj tsis pub taw tes rau lub hli xiab? 20/01/2022 12:20 ...
Australia tus coj hais tias kom sawv daws mloog tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv hais 20/01/2022 14:00 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
View More