Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Tej neeg coj ntseeg ntau yam kev cai dab qhuas cov kev haus luam yeeb

Smoke Source: Getty Images

Vim li cas tej neeg tsiv teb tsaws chaw tuaj nyob ntawm Australia thiaj haus luam yeeb? Leej twg yog cov yuav pab kom lawv tso tseg tsis txhob haus thiab ho yuav siv tswv yim dab tsi thiaj pab kom cov phaum hluas thiaj tsis haus luam yeeb?

Tej zaum ib txhia neeg ntawm ib txhia teb chaws yeej muaj ib cov kab lis kev cai ua rau lawv haus luam yeeb, tab sis Australia yog lub teb chaws muaj neeg haus luam yeeb tsawg heev hauv ntiaj teb.

'Txawm li cas los cov kev uas tej neeg tsiv teb tsaws chaw tuaj nyob tshiab rau lub teb chaws no muaj ntau yam li tej system tshiab, cai tshiab, lus tshiab thiab kev ua lub neej tshiab ces thiaj ua rau tej neeg tsiv teb tsaws chaw nyuaj siab, thiab tej zaum ho raug tsub nias ces ib txhia neeg thiaj haus luam yeeb,' raws li Yamamah Argha uas yog tus general manager ntawm lub koom haum Settlement Services International hais.

Tab sis raws li lub koom haum Cancer Coucil tau qhia ces me nyuam kuj yog cov tsis tshua haus luam yeeb yog piv rau tej niam txiv neeg tsiv teb tsaws chaw.

Mohamed Zain uas yog ib tug neeg Australia tuaj ntawm Sinapore tuaj nyob rau teb chaws Australia los kuj qhia tias me nyuam yog ib co uas pab kom nws tso tseg tsis txhob haus luam yeeb ntxiv lawm. 

Dr Sarah White kuj qhia tias 'kuj yog tej yam ua rau sawv daws xav paub xav pom kawg thiab, vim yeej pom tias Australia tej keeb cag neeg cov me nyuam tseem yog cov tsub nias tej laus tias kom tsis txhob haus luam yeeb, vim yog tej yam phom sij.'

'Tab sis yeej tseem yuav tau tsim cov kev taw qhia txog tej kev phom sij muaj rau cov kev haus luam yeeb rau tej hluas,' raws li Dr Sarah White ntawm lub koom haum Quit Victoria tau qhia.

Yog koj xav tau xov xwm txog kev xaus haus luam yeeb thiab pab cuam ces txheeb tau ntawm lub koom haum Quitline los yog hu tus xov tooj 137 484 nrog lub koom haum no tham tau.


Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong. 

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Tej neeg coj ntseeg ntau yam kev cai dab qhuas cov kev haus luam yeeb 21/11/2021 10:37 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
ATAGI pom zoo hno tshuaj COVID-19 vaccine koob peb rau lub sij hawm 5 hlis 12/12/2021 13:19 ...
Tim 10.01.2022 no mus ces Australia cov me nyuam hnoob nyoog 5-11 xyoos yuav tau hno tshuaj COVID-19 vaccine 10/12/2021 16:00 ...
View More