Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Cov tshuaj COVID-19 vaccine ua hauj lwm li cas, thiab koj yuav mus hno li cas?

0:00
breaking

Australia twb pib hno tshuaj vaccine los tua kab mob COVID-19 lawm: Tab sis thaum twg kuv mam li tau hno?

Thaum twg koj mam li tau hno tshuaj vaccine los tua tus kab mob COVID-19 no? Raws li tsoom fwv Australia tej tswv yim hno tej tshuaj vaccine, ces tej zaum koj yeej yuav tau hno rau lub limtiam tom ntej no, los yog ntau hli ntxiv no. Cia peb mam tshab txhais rau koj.