SBS Hmong

Cov neeg tsiv teb tsaws chaw puas muaj cai txuas visa tshiab thiab thov tau nyiaj pab cuam rau lub caij kab mob COVID-19 kis thoob ntuj?

SBS Hmong

An Australian stamp on a passport

Ntau lub cim rau ib daim passport thaum tuaj txog teb chaws Australia Source: AAP


Published 3 April 2020 at 2:06pm
By Marcus Megalokonomos
Presented by Vixay Vue
Source: SBS

Tej neeg thov tau visa ntay yam tuaj nyob ib ntus ntawm teb chaws Australia tam sim no tsis pom qab cob cuab, cov thiab yoob kawg nkaus vim tsis paub tias xyov yuav ua li cas rau lub caij khwv tsis tau nyiaj los pab lawv ua lub neej thiab tsis paub tias thov puas tau nyiaj ntawm nom tswv Austraia los pab lawv los yog txuas puas tau visa nyob ntawm teb chaws Australia txuas ntxiv?


Published 3 April 2020 at 2:06pm
By Marcus Megalokonomos
Presented by Vixay Vue
Source: SBS


Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm google podcasts, spotify, thiab apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.

 


Share