SBS Hmong

Kab mob COVID-19 tsim teeb meem dab tsi rau ntiaj teb

SBS Hmong

Coronavirus (COVID19)

Impacts of Coronavirus (COVID19) on the world-Geralt Source: Pixabay


Published 5 March 2020 at 11:21am
By Stephanie Corsetti
Presented by Vixay Vue
Source: SBS

Kab mob coronavirus (COVID-19) tsim teeb meem dab tsi rau ntiaj teb.


Published 5 March 2020 at 11:21am
By Stephanie Corsetti
Presented by Vixay Vue
Source: SBS


Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm google podcasts, spotify, thiab apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.


Share