SBS Hmong

Kab mob Monkeypox yog dab tsi - peb yuav tiv thaiv li cas?

SBS Hmong

Could music festivals like this spread the monkeypox virus-AP

Could music festivals like this spread the monkeypox virus Source: AP


Published 19 June 2022 at 11:47am
By Phillippa Carisbrooke
Presented by Vixay Vue
Source: SBS

Peb yuav muaj peev xwm tiv thaiv tau tus kab mob MonkeyPox tau li cas?


Published 19 June 2022 at 11:47am
By Phillippa Carisbrooke
Presented by Vixay Vue
Source: SBS


 rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm ,, thiab  los yog download  kom koj mloog tau SBS Hmong.  


Share