SBS Hmong

Nce tej nyiaj hauj lwm khwv tau yam tsawg ntau tshaj plaws tab sis tau npaum li cas tiag

SBS Hmong

Fair Work Australia president Iain Ross listens at the Senate estimates Workplace Relations legislation committee hearing at Parliament House in Canberra, Wednesday, Oct. 17, 2012. (AAP Image/Alan Porritt) NO ARCHIVING

Fair Work Commission president Iain Ross (AAP) Source: AAP


Published 19 June 2022 at 3:19pm
By Amelia Dunn
Presented by Vixay Vue
Source: SBS

Vim li cas Fair Work Commission thiaj nce cov nyiaj minimum wage rau tej neeg ua hauj lwm khwv tau nyiaj tsawg? Tej lagluam thiab tej neeg ua hauj lwm ho xav li cas rau tej nyiaj tau ntau ntxiv tuaj txog li $40 rau 1 lub limtiam no xwb?


Published 19 June 2022 at 3:19pm
By Amelia Dunn
Presented by Vixay Vue
Source: SBS


 rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm ,, thiab  los yog download  kom koj mloog tau SBS Hmong.  


Share