SBS Hmong

Tej koom haum pab neeg thoj nam hais kom tsoom fwv kho cov temporary visa rau neeg thoj nam

SBS Hmong

Sunrise

Hnub tuaj Source: SBS


Published 19 June 2022 at 2:06pm
By SBS News, Hannah Kwon, Marcus Megalokonomos, Phillippa Carisbrooke
Presented by Vixay Vue
Source: SBS

Poj niam cov kev yug me nyuam ntawm tsev ntawm Queensland, Maori hnub National Holiday, ntiaj teb hnub neeg thoj nam, USA cov kev hno tshuaj rau tej me nyuam txij 6 hli txog preschools, NSW chemist sentencing, Lao fuel shortage and Lao-China rail freight, Assange's extradition appeal, Monkeypox education, Hmong fishing on open sea.


Published 19 June 2022 at 2:06pm
By SBS News, Hannah Kwon, Marcus Megalokonomos, Phillippa Carisbrooke
Presented by Vixay Vue
Source: SBS


 rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm ,, thiab  los yog download  kom koj mloog tau SBS Hmong.  


Share