SBS Hmong

Xov xwm zwj Teeb 2020.03.04: Kev ntshai kab mob COVID-19 sib kis,..,

SBS Hmong

Coronavirus panic

Empty shelves that sell toilet rolls Source: Twitter


Published 4 March 2020 at 5:07pm
By Vixay Vue
Source: SBS

Kev ntshai kab mob coronavirus sib kis, tej zaum tsev laus yuav kis cov kab mob COVID-19, muag tej ntaub khwb qhov ncauj qhov ntswg uas twb siv lawm yam txhaum cai, Meskas cov kev xaiv tus nom sawv cev rau pab nom Democrats, kab mob coronavirus thiab Red Cross cov kev tso ntshav pab lwm tus, tshem cov kev sib tw AFL vim txhawj txoj cov kab mob coronavirus, huab cua zwj Teeb (Thursday's weather).


Published 4 March 2020 at 5:07pm
By Vixay Vue
Source: SBS


Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm google podcasts, spotify, thiab apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.


Share