SBS Hmong

Tsis muaj hluav taws xob txaus siv

SBS Hmong

High voltage transmission lines are seen in Sydney, Wednesday, July 28, 2021. The Consumer Price Index (CPI) rose 0.8% this quarter. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING

High voltage transmission lines in Sydney Source: AAP


Published 19 June 2022 at 2:58pm
By Amelia Dunn
Presented by Vixay Vue
Source: SBS

Tim dab tsi thiaj txhawj tias tsam tsis tau hluav taws xob siv thiab lub koom haum tswj cov lagluam hluav taws xob thiab nom tswv Australia ho tau los ua dab tsi pab daws tej teeb meem no lawm?


Published 19 June 2022 at 2:58pm
By Amelia Dunn
Presented by Vixay Vue
Source: SBS


 rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm ,, thiab  los yog download  kom koj mloog tau SBS Hmong.  


Share