SBS Hmong

Xovxwm zwj Feej 2020.04.03: Neeg Australia muaj cai siv bank card txog $200 yam tsis tas siv pin

SBS Hmong

Sunrise

Lub caij hnub tawm ntawm nroog Melbourne Source: SBS


Published 3 April 2020 at 8:47pm
Source: SBS

Neeg kis tau kab mob coob tshaj 5,200 tus, ntiaj teb cov neeg kis tau kab mob COVID-19, cov nyiaj pab tej chaw zov me nyuam, nom tswv tsis xav kom cov lagluam muag vaj tse sab laj tawm tswv yim txog nyiaj txiaj rau tej neeg ntiav tsev, Labor tsis xav kom neeg Australia rho lawv cov nyiaj superannuation siv, cov neeg qualified mus sib tw Tokyo Olympic 2021 yuav rov qab raug xaiv dua.


Published 3 April 2020 at 8:47pm
Source: SBS


Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm google podcasts, spotify, thiab apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.


Share