СБС Македонски

Марија Јанев: Нашата животна среќа доаѓа од поврзаноста со себе и со оние кои ги сакаме

СБС Македонски

SBS Macedonian

Melbourne-based musician Marija Janev hosts workshops which harness the immense power of music, mindfulness and movement. Source: Supplied

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 24 June 2022 at 3:20pm
By Ana Kotaleska
Presented by Ana Kotaleska
Source: SBS

Со проектот Power of M - Music Mindfulness Movement, Марија им помага на децата, како и на возрасните, да ја откријат суштината на својот животот и да го негуваат телото, мозокот и душата.


Published 24 June 2022 at 3:20pm
By Ana Kotaleska
Presented by Ana Kotaleska
Source: SBS


Работилниците на децата им нудат платформа да го пронајдат својот идентитет и да го видат своето срце и како што вели Марија, да ги отворат своите крила и да полетаат. 


Share