СБС Македонски

Безбедноста ги надминува климатските промени и Ковид-19 како главна загриженост на Австралијците

СБС Македонски

An Australian Army Bushmaster armoured vehicle during a training mission

An Australian Army Bushmaster armoured vehicle during a training mission

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 1 July 2022 at 1:56pm
Presented by Vase Kocev
Source: SBS

Повеќето Австралијци сега ја гледаат Кина како воена закана за нашиот регион, исто како и војната меѓу Русија и Украина. Тоа е еден од наодите во анкетата на институтот Лови во 2022 година, која исто така открива дека безбедноста ја надминала загриженоста на Австралијците за КОВИД-19 и климатските промени.


Published 1 July 2022 at 1:56pm
Presented by Vase Kocev
Source: SBSShare