СБС Македонски

Генерација М - справување со основните човекови права за Македонците ширум светот

СБС Македонски

Macedonian Community, Australian Macedonian community,

Flags

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 13 May 2021 at 1:54pm
By Margarita Vasileva
Source: SBS

Обединета Македонска Дијаспора заедно со Генерација М, активно се ангажираат на прашања кои ги засегаат македонците во цел свет. Човековите права се меѓу нај актуелните теми за кои одговор и акција се бара од меѓународните институции.


Published 13 May 2021 at 1:54pm
By Margarita Vasileva
Source: SBSShare