SBS Монгол хэлээр

СОНГУУЛИЙН УРЬДЧИЛСАН САНАЛ ХУРААЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

SBS Монгол хэлээр

Сүүлийн жилүүдэд урьдчилсан санал өгөх хүний тоо мэдэгдэхүйц нэмэгдэж байна.

Source: AP Photo/Mark Baker

Get the SBS Radio app

Other ways to listen


Published 11 May 2022 at 2:50pm
By John Baldock
Presented by Undrakhbayar Jargalsaikhan
Source: SBS

Австрали даяар урьдчилсан санал авах 500 орчим байр ажиллаж эхэллээ.


Published 11 May 2022 at 2:50pm
By John Baldock
Presented by Undrakhbayar Jargalsaikhan
Source: SBS


Энэ жил бүртгэлтэй сонгогчдын тал орчим хувь нь 5-р сарын 21-нд болох сонгуулийн өдрөөс өмнө сонголтоо хийх төлөвтэй байна гэж Австралийн Сонгуулийн хороо тооцоолжээ. AdvertisementShare