भोट दिने कि धर्म जोगाउने - क्या टेन्शन भयो

Election campaign Nepal

Source: Getty


Published 26 November 2017 at 7:22pm
By SBS Nepali
Source: SBS

अहिलेको चुनावको समयमा नेपालीहरुलाई एउटा कुराले ठुलो टेन्शन भईरहेकोछ। के होला त उक्त टेन्शनको समाधान? चट्याङ्ग मास्टरको बिचार यस्तो छ।


Published 26 November 2017 at 7:22pm
By SBS Nepali
Source: SBSShare