اس بی اس فارسی

چرا داشتن وصیت‌نامه در استرالیا مهم است؟

اس بی اس فارسی

Child on shoulders

اپلیکیشین رادیو اس بی اس را دریافت کنید

راه های دیگر شنیدن


تاریخ انتشار 11/06/2022 ساعت 4:00pm
توسط Fatemeh Hashemi, Zoe Thomaidou
منبع: SBS

تحقیقات نشان می‌دهد که بسیاری از استرالیایی ها اهمیت داشتن وصیت‌نامه را دست کم می‌گیرند. اما کارشناسان استدلال می کنند که صرف نظر از عوامل سن، وضعیت اجتماعی-اقتصادی و قومیت، ضرورت دارد که برنامه‌ریزی برای آینده عزیزانتان در اولویت قرار گیرد. بنابراین، ببینیم که وصیت چیست، چه کسانی باید آن را داشته باشند و چه مواردی را باید دربرگیرد؟


تاریخ انتشار 11/06/2022 ساعت 4:00pm
توسط Fatemeh Hashemi, Zoe Thomaidou
منبع: SBSهمرسانی کنید