Coming Up Fri 9:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Punjabi radio

ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0:00
breaking

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ

ਫਾਈਜ਼ਰ, ਐਸਟਰਾ-ਜ਼ੈਨਿਕਾ ਅਤੇ ਨੋਵਾਵੈਕਸ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ।