SBS Afsomali

Hargabka daran oo in layska talaalo lagula taliyey shacabka Australia.

SBS Afsomali

health worker displays the flu vaccine at a free flu vaccination at the Melbourne Town Hall in Melbourne (AAP)

Published 28 June 2022 at 3:41pm
Source: SBS

Hargabka xiligan qaboobaha Australia ku dhex faafaya ayaa cabasha badan ka timid. Saraakiisha caafimaadka ayaa ku taliyey in talaalkiisa la qaato.


Published 28 June 2022 at 3:41pm
Source: SBSShare