Coming Up Mon 10:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Thai radio
THE ULURU STATEMENT FROM THE HEART IN YOUR LANGUAGE

Thai: The Uluru Statement from the Heart

Source: Jimmy Widders Hunt

ในเดือนพฤษภาคม ปี 2017 เหล่าผู้แทนชาวอะบอริจินและชาวเกาะทอเรส สเตรท ได้มาชุมนุมกันที่ศูนย์ประชุมรัฐธรรมนูญชนพื้นเมืองแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับอูลูรู และนำเสนอแถลงการณ์อูลูรูจากหัวใจสู่ผู้คนชาวออสเตรเลีย แถลงการณ์นี้ได้เรียกร้องเพื่อให้เสียงของชนพื้นเมืองไปถึงรัฐสภา ได้รับการบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงเสนอกระบวนการทำข้อตกลง (สนธิสัญญา) และการบอกเล่าความจริง แถลงการณ์นี้มาจากการสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างชนพื้นเมืองและภูมิภาคต่าง ๆ 13 ภาค โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเหล่าชนพื้นเมืองและชาวออสเตรเลีย โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริง ความยุติธรรม และอำนาจการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ (เพลงบรรเลง: แฟรงค์ แยมมา | ภาพ: วิดเดอส์ ฮันท์)

เราได้มาชุมนุมกันในปี2017 ที่ศูนย์ประชุมรัฐธรรมนูญชนพื้นเมืองแห่งชาติ เรามาจากที่ต่างๆ ทั่วทั้งท้องฟ้าตอนใต้ เราจัดทำแถลงการณ์นี้จากหัวใจ  เราชาวอะบอริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรทเป็นชนพื้นเมืองที่ปกครองทวีปออสเตรเลียและหมู่เกาะใกล้เคียงต่างๆ มาก่อน และเราปกครองภายใต้กฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของเราเอง

นี่คือสิ่งที่บรรพบุรุษของเราเคยทำมา เมื่อพิจารณาถึงวัฒนธรรมของเรา การสร้างสรรค์ กฎหมายจารีตประเพณีจากหลายยุคหลายสมัย และจากการอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์พบว่ามันเป็นเวลามากกว่า 60,000 ปี ที่อำนาจอธิปไตยนี้เป็นแนวคิดของจิตวิญญาณที่บรรพบุรุษได้ร้อยเกี่ยวระหว่างแผ่นดินและธรรมชาติเอาไว้กับชาวอะบอริจินและชาวเกาะทอเรส สเตรทผู้ที่ถือกำเนิดจากที่นั่นและยังคงยึดโยงกับที่นั่นและวันใดวันหนึ่งเราต้องกลับไปยังที่นั่นเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับบรรพบุรุษของเรา

สายสัมพันธ์นี้เป็นรากฐานของความเป็นเจ้าของของผืนแผ่นดิน หรืออีกนัยหนึ่งคืออำนาจอธิปไตย มันเคยไม่จางหายหรือดับแสงลงแต่มันยังสถิตย์ร่วมกับอำนาจอธิปไตยของยอดมงกุฎ มิเช่นนั้นจะเป็นอย่างไรได้ ผู้คนเหล่านั้นปกครองผืนแผ่นดินมามากว่า 60,000 ปี แต่ทว่าความเชื่อมโยงที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ได้อันตรธานไปจากประวัติศาสตร์โลกในช่วงแค่เพียง 200 ปีที่ผ่านมาเท่านั้นหรือ  ด้วยการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเพื่อแสดงการมีอยู่ของกฎหมายชนพื้นเมืองและการปฏิรูปโครงสร้างนั้น เราเชื่อว่าอำนาจการปกครองที่มีมาแต่โบราณนี้จะฉายแสงความเป็นชาวออสเตรเลียอย่างเต็มภาคภูมิ

เมื่อพิจารณาตามสัดส่วนแล้ว เราคือผู้คนที่ถูกจองจำมากที่สุดในโลก โดยเนื้อแท้แล้วเราไม่ใช่อาชญากร เด็กๆ ของเราเป็นคนแปลกหน้าสำหรับครอบครัวของพวกเขาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และนี่ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้รักพวกเขา แล้วเยาวชนของเราซึ่งมีจำนวนมากจนน่าตกใจก็อ่อนแรงอยู่ในสถานกักกัน พวกเขาควรจะเป็นความหวังของเราในอนาคต ประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดคือวิกฤติการณ์ของเราที่พูดง่ายๆ ก็คือโครงสร้างของปัญหาของเรา

นี่คือความทรมานของการไร้ซึ่งอำนาจของเรา เราแสวงหาการปฏิรูปรัฐธรรมนูญเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้คนของเราให้ได้รับความถูกต้องในผืนแผ่นดินของเรา เมื่อเรามีอำนาจเหนือโชคชะตาของเรา เด็กๆ ก็จะเบ่งบาน พวกเขาจะเดินทางไปในโลกทั้ง 2 ใบและวัฒนธรรมของพวกเขาจะเป็นของขวัญแก่ประเทศ

เราเรียกร้องให้สิทธิและเสียงของชนพื้นเมืองได้สลักไว้ในรัฐธรรมนูญ “มาคาร์ราตา” ถือเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของเป้าหมายของเรา ซึ่งหมายถึงความสมานสามัคคีหลังจากการต่อสู้เรียกร้อง มันสะท้อนความปรารถนาต่างๆ ของเราอย่างเสมอภาคและความสัตย์จริงกับความสัมพันธ์ต่อชาวออสเตรเลียและอนาคตที่ดีกว่าของเด็กๆ ของเรา โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและการมีอำนาจการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ

เราจัดตั้งคณะกรรมการมาคาร์ราตาเพื่อดูแลกระบวนการการทำข้อตกลงระหว่างรัฐบาลต่างๆ กับชนพื้นเมืองและเพื่อเป็นการบอกกล่าวอย่างเป็นจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเรา ในปี1967 เราได้รับการยอมรับแต่ในปี 2017 เราแสวงหาการรับฟัง เราออกจากฐานบัญชาการและเริ่มต้นเดินตามเส้นทางของเราไปทั่วประเทศ เราขอเชิญคุณมาร่วมเดินกับเราในการขับเคลื่อนของชาวออสเตรเลียเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของแถลงการณ์อูลูรูจากหัวใจ ที่ http://www.ulurustatement.org หรืออีเมลไปที่ศูนย์กฎหมายชนพื้นเมือง มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ที่ ilc@unsw.edu.au หรือคลิกที่นี่ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการปรึกษาหารือของชนพื้นเมืองออสเตรเลีย อันนำไปสู่แถลงการณ์อูลูรูจากหัวใจ

พ็อดคาสท์คอลเลกชันนี้ ได้รวบรวมแถลงการณ์อูลูรูจากหัวใจในภาษาของชนพื้นเมืองอะบอริจิน 20 ภาษา (จากชุมชนพื้นเมืองในมณฑลนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี และจากทางตอนเหนือของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย) ซึ่งจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อได้รับการแปลเป็นภาษาของชนพื้นเมืองออสเตรเลียอื่น ๆ นอกจากนี้ยังได้รวมรวมแถลงการณ์ที่มีการแปลเป็นภาษาอื่น ๆ จากทั่วโลกมากกว่า 60 ภาษา สำหรับชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษาของออสเตรเลีย (CALD)

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Thai: The Uluru Statement from the Heart 04/11/2020 04:52 ...
Alyawarr: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 10:05 ...
Anindilyakwa: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 12:41 ...
Anmatyerr: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 10:05 ...
Burarra: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 10:53 ...
Eastern/Central Arrernte: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 10:03 ...
East Side Kriol: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 07:35 ...
Kimberley Kriol: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 09:29 ...
Kunwinjku: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 08:47 ...
Martu: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 08:53 ...
View More