Coming Up Mon 10:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Thai radio
เอสบีเอส ไทย

ท่านทูตอธิบายระบบ Thailand Pass และเงื่อนไขใหม่การเดินทางเข้าไปไทย

ท่านเอกอัครราชทูต บุษฎี สันติพิทักษ์ ชี้แจงระบบกรอกข้อมูล Thailand Pass ซึ่งทุกคนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องทำ Source: Pixabay/Thai Embassy Canberra

ท่านเอกอัครราชทูต บุษฎี สันติพิทักษ์ ชี้แจงระบบกรอกข้อมูล Thailand Pass ซึ่งทุกคนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องทำ พร้อมอธิบายโครงการ Test and Go Scheme ที่อนุญาตให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่ฉึดวัคซีนครบถ้วนแล้วจากออสเตรเลียเดินทางเข้าไทยได้ โดยกักตัวเพียง 1 วัน หลังเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน

ประเด็นสำคัญในพอดคาสต์นี้

 • โครงการ Test and Go Scheme ที่อนุญาตให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วจาก 63 ประเทศรวมทั้งออสเตรเลียเดินทางเข้าไทยได้ โดยกักตัวเพียง 1 วัน
 • ความแตกต่างระหว่าง Test and Go Scheme และ Sandbox Program
 • ถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบถ้วนจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้อย่างไร
 • รายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการกรอก Thailand Pass และการกรอกหากเดินทางไปด้วยกันหลายคน หรือมีการเปลี่ยนวันเดินทางหลังจากกรอกข้อมูลในเว็บไซต์แล้ว
 • หากมีหนังสือเดินทางออสเตรเลียและไทย แต่ใบรับรองการฉีดวัคซีนสำหรับเดินทางไปต่างประเทศของออสเตรเลียระบุเพียงหนังสือเดินทางออสเตรเลียเท่านั้นจะใช้เอกสารนี้ได้หรือไม่
 • หากเดินทางถึงประเทศไทยแล้วพบว่าติดเชื้อโควิดจะทำอย่างไร

ฟังการพูดคุยกับท่านเอกอัครราชทูต

ท่านทูตอธิบายระบบ Thailand Pass และเงื่อนไขใหม่การเดินทางเข้าไปไทย
00:00 00:00

นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เผยกับเอสบีเอส ไทย ว่าการเปิดประเทศของไทยที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นมานั้น มีปัจจัยหลายประการที่เกื้อหนุนให้สามารถทำได้

“ไทยได้เริ่มเปิดประเทศให้ผู้คนจากประเทศต่างๆ เดินทางเข้ามายังประเทศไทยได้ เพื่อจะอำนวยความสะดวกให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะได้เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาพรวม โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการบริการในสาขาต่างๆ โดยมีการคำนึงถึงมาตรการด้านสาธารณสุขเป็นสำคัญ คนที่เดินทางเข้ามีการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นในหลายๆ ประเทศ บวกกับในประเทศไทยเองได้มีการฉีดวัคซีนไปกว่าร้อยละ 40 ของประชากรในประเทศไทยที่สามารถฉีดวัคซีนได้” ท่านเอกอัครราชทูต บุษฎี สันติพิทักษ์ กล่าว

พร้อมเปิดเผยว่า เพียงไม่กี่วันมีผู้ลงทะเบียนขอเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วกว่า 90,000 คนจากข้อมูลของวันที่ 6 พฤศจิกายน

ปรับลดระยะเวลากักตัวลงหากผู้เดินทางได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว ตามโครงการที่เรียกว่า Test and Go Scheme

ข้อกำหนดการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2021
ข้อกำหนดการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2021
Thai Embassy Canberra

ขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังได้อนุญาตให้ผู้คนจาก 63 ประเทศเดินทางเข้าไปประเทศไทยได้ โดยปรับลดระยะเวลากักตัวลงหากผู้เดินทางได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว ตามโครงการที่เรียกว่า “Test and Go Scheme” ซึ่งออสเตรเลียเป็นหนึ่งใน 63 ประเทศนี้ด้วย โดยท่านเอกอัครราชทูต อธิบายว่า

“โดยตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน ผู้ที่เดินทางเข้าไปยังประเทศไทยที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปและได้รับวัคซีนครบถ้วน และพำนักอยู่ในออสเตรเลียเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนเดินทาง สามารถเดินทางเข้าไปไทยได้ โดยเมื่อไปถึงไทยแล้วต้องกักตัวเพียง 1 วันเพื่อรอผลการตรวจคัดกรองเชื้อ ตามโรงแรมที่ภาครัฐกำหนดไว้คือ alternative quarantine hotel หรือ SHA+ หากไม่พบเชื้อ ก็สามารถเดินทางต่อไปได้ทั่วประเทศไทย ”

แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาจากประเทศที่ได้รับอนุญาต 63 ประเทศนี้ และผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วน ก็สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ ภายใต้เงื่อนไขโครงการ “Sandbox Program” หรือต้องกักตัว 10 วันตามเงื่อนไขที่กำหนด

การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นการกักตัว
การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นการกักตัว
Thai Embassy Canberra

ท่านเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงแคนเบอร์รา ยังได้แจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าไปยังประเทศไทยทุกคน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งก็คือระบบ ระบบไทยแลนด์พาสส์ (Thailand Pass)

Thailand Pass เป็นระบบใหม่ที่จะสามารถอำนวยความสะดวกในการกรอกเอกสารเพื่อการเดินทางเข้าประเทศไทย แทนระบบเดิมคือระบบ Certificate of Entry

“ระบบไทยแลนด์พาสส์ (Thailand Pass) เป็นระบบใหม่ที่จะสามารถอำนวยความสะดวกในการกรอกเอกสารเพื่อการเดินทางเข้าประเทศไทย แทนระบบเดิมคือระบบ Certificate of Entry ซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะ” ท่านเอกอัครราชทูต บุษฎี สันติพิทักษ์ ย้ำ

“คนไทยหรือเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในออสเตรเลีย (หากต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย) ทุกคนก็ต้องกรอกเอกสารผ่านระบบไทยแลนด์พาสส์ (Thailand Pass) ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลของรัฐบาล ทุกคนจึงต้องลงทะเบียนผ่านระบบนี้อย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง”

ผู้เดินทางเข้าไปยังประเทศไทยสามารถลงทะเบียนและกรอกข้อมูลผ่านระบบ Thailand Pass ได้ที่ tp.consular.go.th เท่านั้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ในการกรอกข้อมูลได้แก่

“ต้องอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าเว็บไซต์นี้ มีหนังสือเดินทาง บัตรโดยสารเครื่องบิน เอกสารว่าท่านได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหรือ Vaccine Certificate และเอกสารสำรองที่พัก 1 คืนโดยชำระค่าที่พักแล้ว (ในโรงแรมในเครือ Alternative Quarantine หรือ SHA+) และสำหรับคนต่างชาติต้องมีประกันภัยที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนคนไทยไม่ต้องมี เมื่อกรอกเข้าไปยังระบบฐานข้อมูลนี้แล้ว กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขของไทยจะอนุมัติเอกสารทั้งหมดนี้ ท่านก็จะได้รับไทยแลนด์พาสส์ คิวอาร์ โค้ด (Thailand Pass QR Code) เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย” ท่านเอกอัครราชทูตชี้แจง

กรอกข้อมูลผ่านระบบ Thailand Pass ได้ที่ tp.consular.go.th เท่านั้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับผู้ถือสัญชาติไทย
ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับผู้ถือสัญชาติไทย
Thai Embassy Canberra

นอกจากนี้ ท่านเอกอัครราชทูตยังได้ให้ข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้:

 • ความแตกต่างระหว่าง Test and Go Scheme และ Sandbox Program
 • ถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบถ้วนจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้อย่างไร
 • รายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการกรอก Thailand Pass จะกรอกอย่างไรหากเดินทางไปด้วยกันหลายคน หรือมีการเปลี่ยนวันเดินทางหลังจากกรอกข้อมูลในเว็บไซต์แล้ว
 • หากมีหนังสือเดินทางออสเตรเลียและไทย แต่ใบรับรองการฉีดวัคซีนสำหรับเดินทางไปต่างประเทศของออสเตรเลียระบุเพียงหนังสือเดินทางออสเตรเลียเท่านั้นจะใช้เอกสารนี้ได้หรือไม่
 • หากไปถึงประเทศไทยแล้วพบว่าติดเชื้อโควิด จะทำอย่างไร

คุณสามารถฟังรายละเอียดในประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดได้จากบทสัมภาษณ์เต็มๆ ที่นี่

ท่านทูตอธิบายระบบ Thailand Pass และเงื่อนไขใหม่การเดินทางเข้าไปไทย
00:00 00:00

หากประสบปัญหาในการกรอกข้อมูลผ่านระบบ Thailand Pass ที่ tp.consular.go.th  หรือกรอกแล้วไม่ได้รับคิวอาร์โค้ด ขอให้ติดต่อกรมการกงศุล ในประเทศไทย ที่หมายเลขโทรศัพท์ +662 572 8442

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ Thailand Pass ได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศของไทย ที่นี่

หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อสอบถามได้ที่สถานเอกอัครราชทูตกรุงแคนเบอร์รา canberra.thaiembassy.org หมายเลขโทรศัพท์ (02) 6206 0100 ในกรณีฉุกเฉิน ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0402 735 642 และ 0429 597 191

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ https://sydney.thaiembassy.org/ หมายเลขโทรศัพท์ (02) 9241 2542 


คุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดจากออสเตรเลียและทั่วโลกเป็นภาษาไทยจากเอสบีเอส ไทย ได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai บันทึกเว็บไซต์ของเราเก็บไว้ในบุ๊กมาร์ก เพื่อไม่ให้คุณพลาดสถานการณ์ล่าสุด หรือติดตามเราทางเฟซบุ๊กที่ facebook.com/sbsthai

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจจากเอสบีเอส ไทย

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ท่านทูตอธิบายระบบ Thailand Pass และเงื่อนไขใหม่การเดินทางเข้าไปไทย 12/11/2021 23:18 ...
ควรมีมาตรการใดเพื่อลดจำนวนผู้ย้ายถิ่นที่จมน้ำเสียชีวิตในออสเตรเลีย 28/01/2022 09:46 ...
คุณหมอแนะอะไรที่ควรเตรียมให้พร้อมใช้ตั้งแต่ก่อนติดเชื้อ 28/01/2022 18:34 ...
แพทย์ไทยแนะนำผู้ป่วยโควิดจะดูแลตัวเองที่บ้านอย่างไร 28/01/2022 20:46 ...
ททท.ชี้แจงกรณีนักข่าวอังกฤษวิจารณ์ฮอสพิเทลในไทย 27/01/2022 10:08 ...
อธิบายวิถีออสซี: ผับ 26/01/2022 15:00 ...
ความคิดเห็นชุมชนไทยในวันชาติออสเตรเลีย และประวัติศาสตร์ของชาวอะบอริจิน 24/01/2022 13:29 ...
ออสเตรเลียอนุมัติใช้วัคซีนโนวาแวกซ์แล้ว 24/01/2022 06:43 ...
เตรียมพร้อมรับมือการระบาดก่อนเปิดเทอม 24/01/2022 09:07 ...
กราฟฟิกดีไซเนอร์ไทยผู้อยู่เบื้องหลังแอปฯ ธนาคารออสเตรเลีย 21/01/2022 16:59 ...
View More