ติวเตอร์รุ่นใหญ่แต่มีไฟอยู่

Learning a language

Learning Armenian as a second language


Published 22 October 2018 at 11:19pm
By Amy Chien-Yu Wang
Presented by Chayada Powell
Source: SBS

ปัจจุบันจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายซึ่งมีความสามารถในภาษาที่สองมีจำนวนลดลง มหาวิทยาลัยโมนาชผุดโครงการจับคู่ผู้สูงอายุมาสอนภาษาให้นักเรียนระดับมัธยมปลาย


Published 22 October 2018 at 11:19pm
By Amy Chien-Yu Wang
Presented by Chayada Powell
Source: SBS

Share