ดนตรีช่วยพัฒนาสมองและนิ้วมือ

site_197_Thai_547502.JPG

Published 30 August 2016 at 1:23pm
By Peggy Giakoumelos, Manoch Chummuangpak
Source: SBS

จากการวิจัยพบว่า กิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีส่งผลดีทั้งกายและใจหลายอย่าง โดยเฉพาะต่อผู้สูงอายุ


Published 30 August 2016 at 1:23pm
By Peggy Giakoumelos, Manoch Chummuangpak
Source: SBS


ภาพ: SBS
Share