ธุรกิจไทยในซิดนีย์เผยการค้าขายซบเซา

คุณปิ่น จากร้านนวดไทย Siam Best ซิดนีย์ (ซ้าย) และคุณเชอรี่ จากร้าน Cherry@Sydney (ขวา)

คุณปิ่น จากร้านนวดไทย Siam Best ซิดนีย์ (ซ้าย) และคุณเชอรี่ จากร้าน Cherry@Sydney (ขวา) Source: Supplied


Published 28 August 2020 at 11:21am
By Parisuth Sodsai
Presented by SBS Thai
Source: SBS

เจ้าของธุรกิจคนไทยในซิดนีย์เผย ผลจากวิกฤตโควิด-19 ที่ยังคงกระทบอย่างเรื้อรังต่อธุรกิจต่างๆ ในนครซิดนีย์ คุณเชอรี่ เล่าถึงบรรยากาศที่เงียบร้างในไชนาทาวน์ ที่ส่งผลต่อธุรกิจร้านขายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ออสเตรเลียของเธอ ขณะที่คุณปิ่น เล่าถึงร้านนวดของเธอที่รายได้ลดลง เนื่องจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคตกฮวบ พวกเธอมีการปรับตัวเพื่อนำพาธุรกิจให้อยู่รอดในภาวะเช่นนี้อย่างไร


Published 28 August 2020 at 11:21am
By Parisuth Sodsai
Presented by SBS Thai
Source: SBS


LISTEN TO
Thai business owners in Sydney speak of slugglish economy despite not in lockdowns image

เจ้าของธุรกิจคนไทยในซิดนีย์เผย ผลจากวิกฤตโควิด-19 ที่ยังคงกระทบอย่างเรื้อรังต่อธุรกิจต่างๆ ในนครซิดนีย์ คุณเชอรี่ เล่าถึงบรรยากาศที่เงียบร้างในไชนาทาวน์ ที่ส่งผลต่อธุรกิจร้านขายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ออสเตรเลียของเธอ ขณะที่คุณปิ่น เล่าถึงร้านนวดของเธอที่รายได้ลดลง เนื่องจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคตกฮวบ พวกเธอมีการปรับตัวเพื่อนำพาธุรกิจให้อยู่รอดในภาวะเช่นนี้อย่างไร

SBS Thai

28/08/202020:05


ประชาชนในออสเตรเลียต้องอยู่ห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร คุณสามารถตรวจดูว่ามีข้อจำกัดใดบ้างที่บังคับใช้อยู่ในรัฐและมณฑลของคุณ 

การตรวจเชื้อไวรัสโคโรนาขณะนี้สามารถทำได้ทั่วออสเตรเลีย หากคุณมีอาการของไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ให้ติดต่อขอรับการตรวจเชื้อได้ด้วยการโทรศัพท์ไปยังแพทย์ประจำตัวของคุณ หรือโทรศัพท์ติดต่อสายด่วนให้ข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus Health Information Hotline) ที่หมายเลข 1800 020 080

Advertisement
รัฐบาลสหพันธรัฐออสเตรเลียยังได้มีแอปพลิเคชัน COVIDSafe เพื่อติดตามและแจ้งเตือนผู้ที่พบปะใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้จากแอปสโตร์ (app store) สำหรับโทรศัพท์มือถือของคุณ อ่านเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี้ 

คุณสามารถอ่านข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เป็นภาษาไทยได้

ติดตาม เอสบีเอส ไทย ทางเฟซบุ๊กได้ที่ 
Share