พิธีต้อนรับสู่แผ่นดินคืออะไร?

Culture

Source: AAP Image/James Ross


Published 4 July 2022 at 10:26pm
By Melissa Compagnoni
Presented by Chollada Kromyindee
Source: SBS

เรามักได้เห็นพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการตามประเพณีของชาวอะบอริจิน พิธีนี้เรียกว่า “พิธีต้อนรับสู่แผ่นดิน (Welcome to Country)” ในวาระที่เราเฉลิมฉลองสัปดาห์ไนดอก (NAIDOC) มาดูกันว่าพิธีต้อนรับมีความหมายอย่างไร และเราจะขอบคุณผู้ดูแลดั้งเดิม (Traditional Custodians) ได้อย่างไร


Published 4 July 2022 at 10:26pm
By Melissa Compagnoni
Presented by Chollada Kromyindee
Source: SBS


กด 🔊 เพื่อฟังเรื่องนี้

LISTEN TO
what-is-welcome-to-country image

เรามักได้เห็นพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการตามประเพณีของชาวอะบอริจิน พิธีนี้เรียกว่า “พิธีต้อนรับสู่แผ่นดิน (Welcome to Country)” ในวาระที่เราเฉลิมฉลองสัปดาห์ไนดอก (NAIDOC) มาดูกันว่าพิธีต้อนรับมีความหมายอย่างไร และเราจะขอบคุณผู้ดูแลดั้งเดิม (Traditional Custodians) ได้อย่างไร

SBS Thai

04/07/202211:08


Advertisement
ผู้ดูแลดั้งเดิม (Traditional Custodians) จะเป็นผู้ประกอบพิธีต้อนรับสู่แผ่นดิน (Welcome to Country) เท่านั้น พวกเขาเป็นทายาทของชาวอะบอริจินที่ดูแลดินแดนออสเตรเลียก่อนการล่าอาณานิคม

คุณโรดา โรเบิร์ตส (Rhoda Roberts) ผู้อาวุโส (Elder) ในเอสบีเอส ได้นิยามคำว่า ‘พิธีต้อนรับสู่แผ่นดิน’ ในยุค 1980 และนิวัตวิถีใหม่ในการประกอบพิธีต้อนรับ

พิธีต้อนรับสู่แผ่นดินจะมีผู้ดูแลดั้งเดิมจากดินแดนที่คุณอยู่เป็นผู้ประกอบพิธี หรือผู้อาวุโสจากชุมชนนั้น


พิธีต้อนรับมักเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ การเต้นรำ หรือพิธีควัน (Smoking Ceremony)

คุณจูด บาร์โล (Jude Barlow) ผู้อาวุโสชาวนันนาวัล (Ngunnawal) จากภูมิภาคแคนเบอร์รา เธอให้ความรู้แก่ผู้คนเกี่ยวกับความสำคัญของพิธีต้อนรับสู่แผ่นดิน

การต้อนรับสู่แผ่นดินหมายความว่าคุณกำลังพูดกับจิตวิญญาณของบรรพบุรุษ และพูดว่า

ปล่อยให้คนนี้ผ่านเข้ามา เราเชื่อว่าพวกเขาจะไม่ทำอันตรายใดๆ แก่แผ่นดินดังนั้นอย่าทำร้ายพวกเขา
สำหรับฉัน ความสำคัญของพิธีต้อนรับคือการแน่ใจว่าจิตวิญญาณของคุณปลอดภัย เมื่อฉันไปที่แผ่นดินอื่นของชนพื้นเมือง ฉันจะอยากได้รับการต้อนรับ เพราะฉันจะรู้สึกว่าจิตวิญญาณของฉันจะอยู่กับฉันที่นั่น เพราะพวกเขายังอยู่กับเรา พวกเขายังอยู่ในรูปของสัตว์ต่างๆ ในรูปของต้นไม้ต่างๆ

คำว่า ‘แผ่นดิน (Country)’ แสดงถึงแนวคิดที่ซับซ้อน ใช้เพื่ออธิบายถึงดินแดน เส้นทางน้ำและอากาศ และยังหมายถึงแนวคิดของชีวิต ครอบครัว และการเชื่อมโยง คุณบาร์โลกล่าว

มันเป็นพลังงานที่ฉันรู้สึกเมื่อฉันอยู่ในแผ่นดิน เมื่อฉันไม่อยู่ที่นั้น มันเหมือนมีบางอย่างหายไปจากชีวิตของฉัน มันยังคงหมายถึงความเชื่อมโยงกับบรรพบุรุษของฉัน เพราะชาวอะบอริจินมีประวัติศาสตร์ที่เล่าขานต่อๆ กัน และคำว่าแผ่นดินมีเรื่องเล่าเหล่านั้นอยู่ด้วย ดังนั้นเมื่อฉันอยู่ในแผ่นดินไหน ฉันจะรู้สึกถึงความเชื่อมโยงนั้น

Welcome to Country at 2018 Commonwealth Games
Welcome to Country at 2018 Commonwealth Games Source: Ian Hitchcock/Getty Images


ไม่ทุกคนที่จะสามารถประกอบพิธีต้อนรับสู่แผ่นดินได้ พิธีต้อนรับควรมีผู้ดูแลดั้งเดิมของดินแดนที่คุณมาถึง

ในบ่อยครั้ง พวกเขามักได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นกลุ่มเจ้าของดินแดนดั้งเดิมในบางพื้นที่ คุณพอล พาทัน (Paul Paton) กล่าว คุณพาทันเป็นชาวกันไน (Gunnai) และโมนาโร (Monaro) จากแถบตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย เขาเป็นผู้บริหารของสหพันธ์องค์กรเจ้าของดั้งเดิมแห่งรัฐวิกตอเรีย (Federation of Victorian Traditional Owner Corporations)

เจ้าของดินแดนดั้งเดิมนั้นเชื่อมโยงกับสถานที่หรือแผ่นดินใดที่หนึ่ง และสิ่งสำคัญมากคือเราให้เกียรติการเชื่อมโยงนั้น และความสัมพันธ์ที่เจ้าของดินแดนดั้งเดิมมีกับพื้นที่นั้นหรือวัฒนธรรมของภูมิศาสตร์นั้น และการได้ฟังเรื่องราวของการเชื่อมโยงดังกล่าวจากเจ้าของดินแดนดั้งเดิมโดยตรงความสำคัญของการดูแลแผ่นดิน และแรงบันดาลใจของชุมชนต่างๆ ของพวกเขานั้นสำคัญอย่างยิ่งในการรับทราบและให้ความสำคัญ นับเป็นการเชื่อมโยงที่สืบสานต่อกันมาหลายพันรุ่น

ในบางพื้นที่ของออสเตรเลียนั้นผู้ดูแลดั้งเดิมมักเป็นที่รู้จัก แต่ผู้ดูแลดั้งเดิมในบางพื้นที่ต้องสืบหา โดยเฉพาะหากพวกเขาไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ

มีหลายวิธีในการหาว่าใครเป็นเจ้าของดินแดนดั้งเดิม สามารถหาได้จากเว็บไซต์ องค์กรของรัฐ เทศบาลท้องถิ่นทั่วออสเตรเลีย

Acknowledgement of Country is given by Aunty Yvonne Weldon during the First Nations Fashion + Design show, Sydney 2022
ผู้อาวุโสอีวอน เวลดอน (Aunty Yvonne Weldon) กล่าวคำขอบคุณแผ่นดิน ในการแสดงแฟชั่นโชว์ของชนพื้นเมือง ที่ซิดนีย์ Source: Stefan Gosatti/Getty Images


ติดต่อสำนักงานเทศบาลที่ดินอะบอริจิน (Aboriginal Land Council) ในท้องถิ่นของคุณ หรือองค์กรสาธารณสุขของชาวอะบอริจินสามารถชี้ช่องทางให้คุณได้เช่นกัน

การแสดงความขอบคุณแผ่นดิน (Acknowledgement of Country) เป็นการกล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับที่มักจัดขึ้นในช่วงเริ่มต้นการประชุมหรืองานอีเวนต์ อย่างไรก็ตามคุณโรดา โรเบิร์ตสอธิบายว่าสิ่งนี้แตกต่างจากพิธีต้อนรับสู่แผ่นดิน

การแสดงความขอบคุณแผ่นดินสามารถทำได้โดยเราทุกคน ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหน เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราเคารพและทราบถึงผืนแผ่นดินนั้น ว่าเรากำลังมาเยี่ยมเยียนดินแดนของผู้อื่นและเรากำลังแสดงความเคารพในสิ่งนั้น ดังนั้นการแสดงความขอบคุณคือการตระหนักว่าคุณอาจทำงานหรืออาศัยอยู่ในสถานที่ที่คุณไม่ได้จากมา แต่มันโอเค คุณยังสามารถมีส่วนร่วมกับดินแดนนั้น คุณรับทราบและขอบคุณผู้ดูแลและผู้อาวุโส

เมื่อคุณเตรียมคำขอบคุณแผ่นดิน คุณสามารถใช้สคริปต์ที่มีอยู่ได้ อย่างไรก็ตาม คำขอบคุณนั้นมีน้ำหนักมากกว่าเมื่อคุณกล่าวด้วยเสียงของคุณเองและจากใจ

มันไม่มีการกำหนดถ้อยคำที่ต้องใช้ตาม คุณสามารถเตรียมคำขอบคุณได้โดยการอ้างอิงแหล่งข้อมูลออนไลน์ สิ่งสำคัญคือควรทำสิ่งนี้ด้วยความตั้งใจ คุณบาร์โลกล่าว

และอย่าเตรียมการเมื่อจวนตัว ไม่ควรท่องจำ แต่ควรวางแผนให้เป็นส่วนหนึ่งของงานทั้งหมด เป็นการครอบคลุมทุกกลุ่มตั้งแต่ต้น ไม่ใช่เรื่องที่เอาไว้ภายหลัง และนั่นเป็นการแสดงความเคารพ

Welcome to Country at Big Bash League, Perth
พิธีต้อนรับสู่แผ่นดินที่การแข่งขัน บิ๊ก แบช ลีก (Big Bash League) เมืองเพิร์ธ Source: Paul Kane/Getty Images


โปรดใช้ความระมัดระวังในการพูดถึงแผ่นดิน และควรใช้ชื่อดั้งเดิม

ควรกล่าวถึงผู้ดูแลดั้งเดิม หากพวกเขาได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ และแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสในอดีต ปัจจุบัน และผู้อาวุโสใหม่

คุณเคอร์รี-ลี ฮาร์ดดิง (Kerri-Lee Harding) เป็นหัวหน้าชนพื้นเมืองในเอสบีเอส

ฉันประกอบพิธีกล่าวแสดงความขอบคุณหลายครั้งในชีวิตของฉัน ฉันกล่าวออกอากาศผ่านวิทยุเอสบีเอส ในการประชุมที่ที่ทำงานและในสถานที่อื่นๆ ในชุมชนด้วย มันเป็นสิ่งสำคัญเป็นพิเศษสำหรับฉันในฐานะหญิงชาวอะบอริจิน มันยังเป็นสิ่งสำคัญในการที่ฉันขอบคุณผืนแผ่นดินของชาวอะบอริจินที่ฉันทำงานอยู่ มันยังช่วยให้ฉันสามารถแบ่งปันกับผู้อื่นว่าแผ่นดินที่เราอยู่นั้นเป็นของใคร ความรู้เรื่องเจ้าของดั้งเดิมและให้ความสำคัญกับพวกเขา

หากไม่แน่ใจว่าเจ้าของดั้งเดิมคือใคร ควรกล่าวคำขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมแบบไม่เฉพาะเจาะจง คุณพาทันอธิบาย

มันเป็นสิ่งที่ดีเสมอที่จะพยายามค้นหาชื่อของเจ้าของดั้งเดิมของแผ่นดินที่คุณอยู่ หากเป็นแผ่นดินที่มีความขัดแข้งกัน นั่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรตระหนักถึง บางครั้งมีหลายกลุ่มที่ยืนยันในการเป็นส่วนหนึ่งในบางส่วนของแผ่นดิน นั่นเป็นสิ่งที่ควรเข้าใจ หากไม่มีโครงสร้างของการยอมรับอย่างเป็นทางการ นั่นอาจเพราะมีหลายกลุ่มที่มีส่วนร่วมในพื้นที่นั้น

คุณเคอร์รี-ลีกล่าวว่า สิ่งที่ควรทำมากที่สุดคือการพยายามกล่าวคำขอบคุณ

ลองดู มองในแง่ดีและกล่าวคำขอบคุณแผ่นดิน เพราะนั่นเป็นสิ่งที่ดี ฉันคิดว่าเราทุกคนควรแสดงความเคารพต่อผู้ดูแลของแผ่นดิน
ที่จบไปนั้นคือเรื่องของพิธีต้อนรับสู่แผ่นดินและการกล่าวคำขอบคุณต่อเจ้าของดั้งเดิม ของชาวอะบอริจินในออสเตรเลีย


คุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดจากออสเตรเลียและทั่วโลกเป็นภาษาไทยจากเอสบีเอส ไทย ได้ที่เว็บไซต์  

บันทึกเว็บไซต์ของเราเก็บไว้ในบุ๊กมาร์ก เพื่อไม่ให้คุณพลาดสถานการณ์ล่าสุด หรือติดตามเราทางเฟซบุ๊กที่ 
Share